Zarezerwuj

Co i gdzie sprawdzić przed kupnem działki budowlanej

Z poniższego artykułu dowiesz się, co sprawdzić przed kupnem działki, na co zwrócić uwagę przed kupnem oraz gdzie sprawdzić jej przeznaczenie. Zapraszamy do lektury.
wykrzyknik kontaktu pewny lokal
prawnik pewnego lokalu wykrzyknik kontaktu pewny lokal

Potrzebujesz profesjonalnego audytu działki?

navigate_before dr Piotr Semeniuk, adwokat od prawa nieruchomości

inżynier pewnego lokalu

dr Piotr Semeniuk, adwokat od prawa nieruchomości

Dlaczego warto zlecić profesjonalny audyt działki?

Z filmu dowiecie się Państwo m.in., na co warto zwrócić uwagę przed kupnem działki.


Wybór i kupno działki, na której będziemy budować dom, są niezwykle ważnym etapem całego procesu, którego zwieńczeniem jest dokonanie transakcji. Dlatego tak ważne jest, by sprawdzić bardzo dokładnie każdy detal przed samym zakupem, co pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych problemów w przyszłości. Jakie informacje będą nam niezbędne i gdzie należy ich szukać? Na te pytania odpowiemy w poniższym artykule.

Na co zwrócić uwagę, kupując działkę?

Wybór działki jest bardzo ważnym etapem, który tak naprawdę warunkuje późniejsze decyzje. Nie każdy o tym wie, gdy po raz pierwszy decyduje się na zakup działki i gdy zaczyna swoją przygodę związaną z poszukiwaniem idealnego terenu, w który warto zainwestować. W zależności od celu i przeznaczenia warto zwrócić uwagę na coś innego. Jeśli działka ma charakter inwestycyjny należy się skupić na obiecującej lokalizacji, która będzie atrakcyjna, a nawet jej wartość może wzrosnąć z biegiem lat, zaś jeśli jest kupiona po to, by jak najszybciej postawić na niej wymarzony dom, to warto zwrócić uwagę na inne aspekty, które pozwolą na szybką realizację zamierzonego celu.

Bardzo ważna jest też kwestia własności nabywanego gruntu, ponieważ to jego właściciel będzie drugą stroną umowy zakupu i dobrze jest mieć pewność, że rzeczywiście posiada prawo do dysponowania przedmiotową działką. W tym celu niezbędne będzie przeprowadzenie analizy księgi wieczystej działki. Z treścią księgi wieczystej można zapoznać się w systemie Elektronicznych Ksiąg Wieczystych (EKW). Warto zwrócić uwagę właśnie na kwestię własności gruntu oraz ewentualnych obciążeń roszczeniami, prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich lub hipotekami.

Konieczne jest też potwierdzenie numeru działki, ponieważ może okazać się, że mamy do czynienia z niezgodnością danych o oznaczeniu działki pomiędzy aktualizowaną przez gminy ewidencją gruntów a właśnie księgą wieczystą. Nie rodzi to skutków prawnych, ale dobrze, aby notariusz, wpisując do księgi wieczystej nowego właściciela, zawnioskuje o aktualizację tych danych w sądzie wieczystoksięgowym.

Bardzo istotna jest także weryfikacja przeznaczenia działki.

Gdzie sprawdzić przeznaczenie działki?

Przeznaczenie gruntu jest określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Znajdziemy w nim też najważniejsze informacje dotyczące możliwości zagospodarowania interesującego nas obszaru. Przed wydaniem pozwolenia na budowę starosta lub prezydent miasta weryfikuje zgodność projektu budowlanego z zapisami miejscowego planu lub, w przypadku jego braku, z decyzją o warunkach zabudowy.

Tutaj warto zaznaczyć, że w sytuacji, gdy interesująca nas działka nie jest objęta miejscowym planem, konieczne będzie wystąpienie do urzędu gminy lub miasta o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Znajdziemy w niej warunki, według których możliwe będzie zabudowanie naszej działki. Co ważne, jeszcze przed jej uzyskaniem warto przyjrzeć się okolicznym działkom - jeżeli są one zabudowane, oznacza to, że raczej nie będziemy mieli problemu z postawieniem domu na naszej działce.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzeni najczęściej może dać poczucie bezpieczeństwa w trakcie podejmowania decyzji związanych z wybraną działką, ponieważ określa nie tylko standardy związane z wybraną przez kupujących powierzchnią, ale także doprecyzowuje informacje dotyczące terenów sąsiadujących. W praktyce MPZP określa ład przestrzenny, daje gwarancję, że jeśli wybieramy lokalizację, która jest przeznaczona na osiedle domków jednorodzinnych, nie powstanie w jej centrum fabryka czy wysoka, kilkunastokondygnacyjna inwestycja. Najczęściej wymogi związane z budową domu są doprecyzowane tak, by osiedle było spójne, a planowana infrastruktura dobrze wkomponowała się w całość osiedla.

Jeśli działka nie posiada MPZP ani warunków zabudowy warto mieć na uwadze chociażby fakt, że wydanie takich warunków trwa. Może opóźnić ewentualne prace związane z rozpoczęciem budowy. Co więcej, nie można w pełni przewidzieć, czy informacje zawarte w warunkach okażą się dla nas pomyślne. Może się okazać, że na wybranej przez nas działce nie uda się postawić domu, który wcześniej zaplanowaliśmy.

W planie zagospodarowania, oprócz określenia przeznaczenia działki, znajdziemy również najważniejsze uregulowania dotyczące objętego nim terenu, takie jak:

 • przeznaczenie terenu,
 • zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu,
 • maksymalna i minimalna intensywność zabudowy,
 • maksymalna dozwolona wysokość zabudowy,
 • ilość miejsc parkingowych,
 • minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej.

W celu uzyskania wypisu i wyrysu z MPZP należy złożyć stosowny wniosek w odpowiednim dla położenia działki urzędzie gminy. Z planem można się też zapoznać w Internecie, na stronach urzędów. Plany najczęściej można znaleźć w Biuletynach Informacji Publicznej (BIP).

W przypadku gdyby okazało się, że interesująca nas działka jest działką rolną, wówczas należy sprawdzić możliwość jej przekształcenia w działkę budowlaną i warunki, na jakich można tę czynność przeprowadzić.

Czasem zdarza się, że dla działki wydana już została decyzja o pozwoleniu na budowę - ta kwestia również wymaga sprawdzenia. Z kilku powodów. Najczęściej posiadając pozwolenie na budowę, ktoś posiada już projekt domu, więc jest z działką związany nie tylko planem, ale też poczynił większe wydatki, by rozpocząć swoją inwestycję. Dla dociekliwego kupującego jest to powód do przemyślenia. Jeśli chciał wybudować dom, a rezygnuje mając zgodę i projekt, pytanie nasuwa się samo: dlaczego? Czy wszystko, co związane jest z działką zostało dobrze sprawdzone, czy jest coś, co blokuje lub może być problemem w trakcie realizacji inwestycji na tej działce. Warto zapytać i bardziej szczegółowo przyjrzeć się lokalizacji.

Dla przeciętnego kupca posiadanie decyzji o pozwoleniu na budowę nic nie znaczy. Chyba, że inwestuje w działkę i gotowy projekt, który miał zrealizować poprzedni właściciel. Warto dodać, że na tym etapie bardzo rzadko zdarza się, że ktoś rezygnuje i tak po prostu sprzedaje działkę, a przy okazji swój wymarzony projekt. To są raczej sytuacje losowe niż norma, więc w takich momentach warto być podejrzliwym. Tym bardziej, że kupno działki może kryć różnego rodzaju niespodzianki, które mogą okazać się bardziej problematyczne na późniejszych etapach.

Co trzeba sprawdzić przed kupnem działki?

Kolejną ważną kwestią do weryfikacji jest uzbrojenie działki. Działka uzbrojona to taka, która posiada dostęp do drogi publicznej, a na jej terenie zlokalizowane są przyłącza energii elektrycznej (podłączona skrzynka elektryczna) i gazu (podłączona do sieci skrzynka gazowa) oraz podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Z kolei działka nieuzbrojona nie posiada dostępu do mediów zlokalizowanych w drodze publicznej ani też przyłączy w ramach swoich granic.

W związku z powyższym działki nieuzbrojone są znacznie tańsze, co dla potencjalnego nabywcy może być kluczową kwestią. Dobrze jest jednak mieć na uwadze fakt, iż uzbrojenie działki (jeżeli będzie możliwe) jest kosztownym i czasochłonnym (trwającym czasem nawet kilka lat) procesem. Jeżeli więc zależy nam na stosunkowo szybkim przystąpieniu do prac na działce, wówczas warto raczej wybrać działkę już uzbrojoną.

Inwestując w działkę nieuzbrojoną, która wydaje się bardziej atrakcyjna, bo tańsza, możemy poza faktem, że warto uzbroić się w cierpliwość, dodać czasem kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy za przyłącza, co finalnie nie jest już tak bardzo opłacalne. Nieuzbrojoną działkę warto kupić, gdy nie planujemy szybkiej budowy, gdy chcemy zainwestować kapitał lub, gdy interesuje nas lokalizacja w takim miejscu, które uzbrojone nie jest, ale jest dla nas przez pryzmat lokalizacji idealną przestrzenią na późniejszy dom.

Informację na temat uzbrojenia działki uzyskamy w odpowiednim dla lokalizacji nieruchomości urzędzie gminy, w Wydziale Kartografii i Geodezji. Można ją też sprawdzić w serwisie geoportal.gov.pl, gdzie dzięki warstwie "Uzbrojenie terenu" znajdziemy informacje na temat uzbrojenia terenu na obszarach powiatów włączonych do usługi KIUT (Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu).

Kwestie związane z uzbrojeniem działki można skonfrontować z domami, które znajdują się w najbliższym sąsiedztwie. Jeśli są nowe, można zapytać o terminowość realizacji przyłączy, jeśli zaś to stare domy, warto podpytać lokalnych mieszkańców, gdzie i jakie przyłącza są dostępne na danym terenie.

Zapoznanie się z otoczeniem działki

Przed podjęciem finalnej decyzji o kupnie działki dobrze jest sprawdzić szczegółowo jej okolicę.

Z założenia, jeśli ktoś chce kupić działkę, najczęściej wybiera ją przez pryzmat pierwszego wrażenia i lokalizacji, która z klucza jest dla inwestora satysfakcjonująca lub spełnia szereg wytycznych, które inwestor sobie wcześniej założył.

Warto pamiętać, że lokalizacja nie powinna być jedynym kluczem do realizacji marzeń. Przed realizacją transakcji należy się przyjrzeć działce dużo bardziej skrupulatnie.

Niezwykle ważne w wyborze działki są uwarunkowania terenu. Warto prześledzić na mapach, czy działka nie leży na terenie zalewowym, a więc czy nie jest narażona na skutek opadów bądź wzbierania rzek na częściowe lub całościowe zalanie. Nie zawsze kupujący zna teren na tyle, by przewidzieć, jak wygląda ten aspekt na przestrzeni całego roku. Czas odwilży czy długotrwałych opadów zazwyczaj jest dobrym momentem, by zobaczyć jak zachowuje się wybrany teren. Dla pewności można wykonać też badania geotechniczne gruntu, które określą miąższość gruntu.

Oglądając działkę można zwrócić uwagę na to czy na jej terenie nie ma rowu melioracyjnego. Jeśli znajduje się coś, co może wyglądać jak rów, to warto skonfrontować to z mapą. Gdy rów melioracyjny znajduje się na terenie wybranej przez nas działki, może on być sporą przeszkodą na etapie inwestowania w budowę domu, ponieważ rowy, które są na mapach, nie mogą zgodnie z prawem zostać zasypane.

Wszystkie aspekty związane z terenami podmokłymi, zalewowymi często zdradza roślinność, która znajduje się na terenie działki. Jeśli znajdziemy na niej roślinność zalewową, można mieć obawy co do terenu i możliwości postawienia domu.

Kolejna kwestia, która warto się zająć związana jest z potencjalnie niepokojącymi pozwoleniami na budowę wydanymi dla sąsiednich działek. Dzięki temu możemy uniknąć na przykład bliskiego sąsiedztwa uciążliwego zakładu przemysłowego, a także innych inwestycji, które na dłuższą metę byłyby uciążliwe dla nowych właścicieli. Warto zwrócić też uwagę na potencjalne źródła hałasu w okolicy lub instytucje generujące wzmożony ruch samochodowy (np. hurtownie). Sporo takich informacji może wykluczyć obecność MPZP, dzięki niemu wybierając działkę, mamy świadomość, że wybrana lokalizacja i jej sąsiedztwo jest przeznaczone wyłącznie na osiedle, jeśli jest inaczej, można przypuszczać, że sąsiadujące działki można będzie zagospodarować też inaczej.

Dobrze jest też przyjrzeć się lokalnej infrastrukturze i stwierdzić, na ile odpowiada ona naszym potrzebom - czy w niedużej odległości znajdziemy sklep, przychodnię bądź placówki edukacyjne. Dobrze jest zadać sobie pytanie, na czym najbardziej nam zależy i czy jesteśmy gotowi na przykład na dojeżdżanie do sklepu parę kilometrów każdego dnia.

Warto poczekać z ostateczną decyzją o zakupie działki, by spędzić w jej okolicy weekend. Jeśli jest ona daleko od miasta, można spróbować pojechać tam wieczorem. Jeśli jest w centrum, warto wybrać się kilka razy, bo dzięki temu można zwrócić uwagę na różne aspekty danej lokalizacji. Bliskość sklepu jest plusem, ale całodobowego marketu nie zawsze. Sąsiedztwo szkół i przedszkoli często jest atutem, ale zawsze warto pamiętać o hałasie, jaki będzie nam towarzyszył, w codziennym życiu.

Kwestia dostępu do drogi publicznej

Bardzo ważny jest dostęp działki do drogi publicznej. Pamiętajmy, że fakt, iż działka z nią graniczy, nie jest jednoznaczny z jego posiadaniem, ponieważ może okazać się, że brak jest możliwości wykonania zjazdu na działkę z drogi publicznej.  

Możliwość obsługi komunikacyjnej działki jest w praktyce niezbędna dla przygotowania i realizacji inwestycji. Zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, każda działka budowlana musi posiadać dostęp do drogi publicznej, który należy rozumieć jako bezpośredni dostęp do tej drogi, albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub też przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej. Oznacza to, że jeżeli interesująca nas działka go nie posiada, trzeba koniecznie sprawdzić, na jakich zasadach funkcjonuje dojazd do niej, czy jest może ustanowiona służebność, a jeżeli nie - to, czy można ją ustanowić i na jakich warunkach będzie to możliwe.

Droga wewnętrzna to część wspólna każdego, kto kupi działkę, do której można dojechać korzystając z tej właśnie drogi. Jako część wspólna może być powodem sąsiedzkich sporów, dlatego warto przemyśleć takie rozwiązanie, jeśli mamy alternatywę kupna działki bez drogi wewnętrznej. Co więcej, w niektórych regionach Polski, realizując przyłącze, trzeba mieć pozwolenie wszystkich, którzy są właścicielami wybranej drogi, co oznacza, że bardzo często osoby, które wcześniej uzbroiły swoje działki, nie muszą wyrazić zgody na to, by kontynuować uzbrajanie działek kolejnych. Im mniej współwłaścicieli drogi wewnętrznej, tym łatwiej zorganizować komplet podpisów.

Na co jeszcze zwrócić uwagę przed kupnem działki?

Oprócz wyżej wspomnianych czynników duże znaczenie dla przyszłego użytkowania działki ma między innymi jakość powietrza. Nie zawsze osiedle domów jednorodzinnych pozbawione jest tzw. kopciuchów. Wystarczy kilka domów, z których kominów się dymi, a jakość powietrza na osiedlu robi się zdecydowanie mniej przyjemna niż na osiedlach, które korzystają z gazu ziemnego.

Ważna jest również bliskość pomników przyrody, takich jak drzewa, krzewy, głazy narzutowe bądź wodospady, które zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z 2004 roku podlegają ochronie. Ich bliskie sąsiedztwo może czasem oznaczać nawet brak możliwości realizacji inwestycji w sąsiedztwie pomnika przyrody, jeżeli miałoby to nieść za sobą ryzyko jego uszkodzenia bądź zniszczenia. Informacje na temat lokalizacji pomników przyrody znajdziemy w odpowiednim dla lokalizacji działki urzędzie miasta lub gminy, a także w Internecie.

Warto skupić się też na miejscach historycznych i realizowaniu inwestycji w ich sąsiedztwie.  Może to być problematyczne, gdy podczas realizacji fundamentów znajdzie się coś, co może być częścią historii danego obszaru. Może to zapoczątkować prace archeologiczne, które zazwyczaj opóźniają lub uniemożliwiają kontynuację prac ekipy budowlanej.

Warto zwrócić uwagę także na bliskość linii wysokiego napięcia, która dla niektórych może mieć znaczenie już na etapie wyboru działki i jej atrakcyjności. Inni nie zdecydują się na takie sąsiedztwo ze względów zdrowotnych, nawet pomimo braku naukowych dowodów na ich zdrowotną szkodliwość. Warto mieć jednak świadomość, że linie wysokiego napięcia warunkują też umiejscowienie budynku na terenie działki, przez którą przechodzą. Zazwyczaj warunki zabudowy lub MPZP dookreślają w jakiej odległości od linii wysokiego napięcia można postawić budynek. Jeśli przecinają one działkę, może się okazać, że realizacja wymarzonego projektu będzie niemożliwa.

Nie bez znaczenia jest też bliskość lasu - ma ona swoje korzyści, ale też wady. Jeżeli działka graniczy z obszarem przeznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego jako las, wówczas z jednej strony wzrasta jej atrakcyjność, ale może to oznaczać ograniczenia w zabudowie działki oraz w zakresie posadowienia budynków.

Konieczne jest również sprawdzenie wymiarów i kształtu działki, jej topografii, zadrzewienia, a także jakości gruntów. Wszystkie te aspekty mogą w znacznym stopniu wpłynąć na możliwość realizacji wymarzonego projektu domu.  

Pewny Lokal i audyt działki

Przeprowadzenie kompleksowego audytu działki przed jej zakupem najlepiej jest zlecić profesjonalistom z Pewnego Lokalu. Samodzielne sprawdzenie wszystkich ważnych kwestii jest nie tylko trudne i czasochłonne, ale też może zdarzyć się, że przeoczymy ważną informację, co na pewno nie zdarzy się, jeżeli audyt będzie przeprowadzony przez doświadczonych ekspertów. Na jego zakończenie otrzymamy kompletny raport zawierający najważniejsze informacje dotyczące interesującej nas działki z uwzględnieniem rekomendacji działań w przypadku pozyskania potencjalnie niepokojących danych. Pozwoli nam to na podjęcie w pełni świadomej decyzji odnośnie zakupu działki lub też rezygnacji z niego.

Co sprawdzić przed kupnem działki budowlanej?

Najważniejsze będzie potwierdzenie, że nabywana działka jest działką budowlaną. W tym celu należy zapoznać się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), jeżeli interesująca nas działka jest nim objęta.

Wypis i wyrys z MPZP możemy uzyskać w urzędzie gminy odpowiednim dla lokalizacji działki na podstawie wniosku o jego wydanie. Można też odnaleźć go w Internecie, na stronach urzędów gmin, w biuletynach informacji publicznej (bip), co może być jednak dość czasochłonne, jeżeli nie znamy nazwy uchwały, której szukamy.

W planie znajdziemy nie tylko informacje dotyczące przeznaczenia działki, ale też te dotyczące możliwości zagospodarowania interesującego nas obszaru. Z planu zagospodarowania dowiemy się więcej na temat rodzaju zabudowy dopuszczalnej w naszym przyszłym sąsiedztwie. Składa się on z części tekstowej i graficznej, z której odczytamy, posługując się legendą planu, jaką funkcją objęta jest zgodnie z planem zagospodarowania przedmiotowa działka.

Jeżeli dana działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, co też jest możliwe, warto jest sprawdzić, jak wygląda sytuacja na sąsiednich działkach - jeżeli są one zabudowane, będzie to najprawdopodobniej oznaczać, że nie powinniśmy mieć problemu z zabudowaniem naszej działki. Wiąże się to jednak z koniecznością wystąpienia do urzędu gminy lub miasta o decyzję o warunkach zabudowy. W niej znajdziemy wszelkie ewentualne ograniczenia możliwości zabudowy (w tym charakterystykę zabudowy, kwestię dostępu do drogi publicznej i do mediów, wytyczne odnośnie geometrii dachu i szerokości elewacji frontowej - aby docelowo uzyskać pozwolenie na budowę, należy dostosować się do wytycznych z decyzji o warunkach zabudowy).

Jak sprawdzić działkę przed kupnem?

Na początku konieczne jest zweryfikowanie stanu prawnego działki oraz jej rodzaju. Najważniejsze informacje odnośnie tego pierwszego znajdziemy w prowadzonej dla niej księdze wieczystej - zwróćmy uwagę na informacje dotyczące własności, wszelkich obciążeń (kredyt, służebności); sprawdźmy też, czy w księdze nie ma ujawnionych wzmianek. Co ważne, nie wszystkie informacje znajdziemy w księdze, dlatego też udając się do urzędu gminy, gdzie będziemy sprawdzać, czy działka jest działką budowlaną i jakie są ustalone dla niej warunki zabudowy, warto dopytać na przykład o ewentualne prawo pierwokupu działki przez gminę. Na wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym znajdziemy informację odnośnie możliwości i dopuszczonego rodzaju zabudowy, poczekamy do 14 dni. W sytuacji gdy brak jest planu zagospodarowania, trzeba złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy dla działki - na ten dokument poczekamy nawet do 2 miesięcy, a w niektórych częściach Polski jeszcze dłużej.

W wypisie z planu zagospodarowania znajdziemy, oprócz wyżej wspomnianych, szereg innych ważnych informacji. Decydując się na zakup działki, musimy mieć pewność, że działka ma dostęp do drogi publicznej (o szerokości co najmniej 5 m), ponieważ w innym przypadku budowa domu będzie niemożliwa.

Kolejną ważną kwestią, mającą też znaczenie dla ceny działki, jest informacja odnośnie jej uzbrojenia - czy media są doprowadzone i jakie są ewentualnie warunki techniczne dla ich doprowadzenia. Taka wiedza pozwoli nam na oszacowanie kosztów instalacji.

Sprawdzenie sytuacji prawnej działki

Przed kupnem działki należy nie tylko zapoznać się z zapisami MPZP, ale również sprawdzić księgę wieczystą prowadzoną dla interesującej nas nieruchomości. Można to zrobić samodzielnie w systemie Elektronicznych Ksiąg Wieczystych (EKW). W księdze wieczystej znajdziemy najważniejsze informacje na temat własności działki i ewentualnych obciążeń (służebności, kredyty).

Kupno działki budowlanej - co sprawdzić?

Ważną kwestią, która ma też spore znaczenie dla ceny działki, jest jej uzbrojenie. Działka uzbrojona to taka, która posiada dostęp do drogi publicznej, a na jej terenie zlokalizowane są przyłącza energii elektrycznej (podłączona skrzynka elektryczna) i gazu (podłączona do sieci skrzynka gazowa), a także podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Działki nieuzbrojone są znacznie tańsze od uzbrojonych, ale wymagają sporych nakładów finansowych, dodatkowo uzbrojenie działki może potrwać nawet kilka lat. Jeżeli więc zależy nam na tym, aby przystąpić do budowy bez zbędnych opóźnień, wówczas zakup działki uzbrojonej będzie lepszym rozwiązaniem. Kwestię uzbrojenia działki sprawdzimy w odpowiednim dla lokalizacji nieruchomości urzędzie gminy, w Wydziale Kartografii i Geodezji, występując o geodezyjną mapę zasadniczą, która określa granice działki i jej uzbrojenie (jej koszt to 30-50 zł). Warto też  skorzystać z udostępnionej w serwisie geoportal.gov.pl Krajowej Bazy Danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT).

Jak sprawdzić, czy działka jest budowlana?

Na pewno dobrze jest sprawdzić okolicę działki, którą planujemy kupić i na której ma stanąć nasz dom. Jeżeli w sąsiedztwie znajdują się zakłady przemysłowe, tartaki, hodowle itp., warto jeszcze raz zastanowić się nad wyborem. Ważna jest też topografia działki, ewentualne nachylenie terenu, które może mieć duże znaczenie dla budowy, oraz czy działka nie znajduje się na przykład na terenach zalewowych bądź osuwiskach.

Dobrze jest też przyjrzeć się istniejącej roślinności, jeżeli taka jest, ponieważ może okazać się, że będziemy musieli liczyć się ze sporymi kosztami związanymi z wycinkami i uporządkowywaniem terenu przed rozpoczęciem budowy. Z pomocą geodety możemy też zbadać jakość gruntu, aby upewnić się, że teren nie jest skażony, i czy nie będziemy musieli mierzyć się z dużą ilością twardego materiału (cegły, kamienie itp.) w gruncie.

Kupno działki budowlanej

W ramach audytu działki Pewny Lokal sprawdza między innymi:

 • czy działka nie znajduje się w strefie zalewowej,
 • jakie jest średnioroczne stężenie pyłu PM10,
 • czy w okolicy nie wydano pozwoleń na budowę, które mogłyby wzbudzać niepokój,
 • jaka jest odległość linii energetycznych,
 • demografię okolicy.

Audyt działki pozwoli dokonać właściwego wyboru. Bardzo często decydując się na wybór działki, kierujemy się emocjami. Wykonany przez Pewny Lokal audyt pozwala do tematu inwestowania podejść bardzo rzetelnie. Piękna okolica, bujna roślinność, która potrafi zachwycić, szczególnie wiosną i latem, może przysłonić wszystkie wady, które dla kogoś kto się zna i obiektywnie jest w stanie podejść do tematu, są niemal oczywiste.

Audyt gwarantuje zarówno kontrolę dokumentacji, jaki i miejsca, dzięki temu, klient posiądzie wiedzę kompleksową, potwierdzoną w warunkach zabudowy, czy MPZP, jeśli jest do nich dostęp, a także w mapach.

Warto mieć świadomość, że nie wszystko, co znajduje się na działce, ma swoje pokrycie w dokumentacji. W takiej sytuacji to, co zostało zapisane w papierach jest nadrzędne.

Jeśli chcesz zainwestować w działkę i szukasz terenu, który cię zachwyci, ale także pozwoli na realizację marzeń w szybkim tempie, bez żadnych przeszkód formalnych, warto przeanalizować dokumentację. Audyt pozwoli na realizację planów w optymalnie najszybszym tempie. Jeśli zaś kupno działki ma być lokatą kapitału i nie niesie za sobą dalszych kroków, można rozważyć kupno nieuzbrojonego terenu, który rokuje na przyszłość. Z pewnością ta inwestycja będzie kosztowała mniej, ale pozwoli cieszyć się własną przestrzenią w wymarzonej lokalizacji.

Niezależnie od decyzji, nasz audyt przekaże informacje, które z perspektywy klienta będą wyczerpujące. Być może nawet pozwolą na negocjacje. Warto mieć to na uwadze, zastanawiając się czy warto inwestować w fachową wiedzę.

Naszym zdaniem rzetelna informacja przed podjęciem ostatecznej decyzji jest kluczowa.


Co sprawdzić przed zakupem działki budowlanej?

Zachęcamy do obejrzenia naszego filmu.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

czy odbiór kluczy jest tożsamy z odbiorem mieszkania?

Zachęcamy do obejrzenia materiału.

Poradniki

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Jak kupić nieruchomość
od dewelopera?

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Poradnik odbioru
technicznego od dewelopera

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Kary umowne w umowach nieruchomościowych

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Rękojmia
nieruchomości

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Cesja i inne formy flipowania nieruchomości

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Poradnik dla nabywców
na rynku wtórnym

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Badanie
termowizyjne

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Sprawdzenie
prac wykończeniowych

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Umowa deweloperska
- na co zwracać uwagę?

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Audyt działki

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
Kupno mieszkania a lokatorzy
Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.

jakie kruczki deweloperzy stosują w umowach deweloperskich?

Obejrzyj rozmowę naszych ekspertów.

Jak sprawdzić nieruchomość?

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka