Umowa przedwstępna kupna działki - jak ją sporządzić?

słuchawka telefonu
strzałka

Potrzebujesz profesjonalnego audytu działki?

Oddzwaniamy w kilka minut!

Umowa przedwstępna kupna działki | 797 014 014

W dzisiejszym artykule pochylimy się nad kwestią kupna działki. W wielu transakcjach pierwszym krokiem będzie podpisanie umowy przedwstępnej.

Kupno działki pod budowę domu to pierwszy poważny krok do realizacji marzeń o własnej nieruchomości. Kiedy wiemy, już gdzie chcemy mieszkać i jaki dom wybudować, znaleźliśmy idealną okolicę, przystępujemy do poszukiwań działki. Po jej znalezieniu przychodzi czas na wszelkie formalności, a jedną z najważniejszych jest podpisanie umowy przedwstępnej. W poniższym artykule przedstawiamy wszystkie aspekty podpisywania umowy przedwstępnej do kupna działki. Czym jest umowa przedwstępna, na co zwrócić uwagę przy jej podpisywaniu i co zyskujemy, podpisując ją.

Czym jest umowa przedwstępna kupna działki?

Umowa przedwstępna kupna działki to uregulowana w polskim prawie umowa, zawierana między kupującym a sprzedającym prawnie zawierana przed podpisaniem umowy ostatecznej. Od kupna i rodzaju działki uzależnione jest wiele rzeczy związanych z budową domu czy braniem kredytu. Dlatego chcemy mieć działkę jak najszybciej, jednak nie zawsze jest to możliwe. Po znalezieniu tej idealnej działki, na którą jesteśmy w 100% zdecydowani, chcemy mieć pewność, że sprzedający zarezerwował ją właśnie dla nas i nikt, kto zgłosi się z gotówką w ręku, kolokwialnie mówiąc, nie sprzątnie nam jej sprzed nosa. Właśnie w tym celu spisujemy ze sprzedawcą umowę przedwstępną. Jest ona naszym gwarantem przyszłej transakcji opartej na z góry określonych warunkach i określonej cenie. Podpisujemy ją ze sprzedającym u notariusza i mamy wtedy pewność, że działka czekać będzie na nas, aż spełnimy wszystkie formalności i uzyskać fundusze na jej kupno.

Regulacje odnośnie do tej konstrukcji prawnej znajdują się w Kodeksie Cywilnym w art. 389 i 390. Już samo ujęcie takiego kontraktu w jedynie dwóch artykułach wskazuje, że umowa przedwstępna jest bardzo elastyczna. Co do zasady powinna określać jedynie istotne postanowienia stron tak, aby doszło do zawarcia umowy przyrzeczonej. Oznacza to, że w umowie przedwstępnej powinny zostać zawarte co najmniej: przedmiot sprzedaży, cena, termin i sposób płatności. Do podpisania umowy przedwstępnej dochodzi w sytuacji, gdy zakup danego przedmiotu rozciąga się w czasie. Dlatego też jest bardzo często spotykana przy zakupie nieruchomości.

Umowa przedwstępna może zostać podpisana w zwykłej formie pisemnej albo w formie aktu notarialnego. Akt notarialny lepiej zabezpiecza interesy stron i jest przygotowywany przez profesjonalnego prawnika (notariusza). W przypadku formy umowy notarialnej można domagać się wykonania jej przed sądem. Należy tylko pamiętać, że notariusz pobiera za przygotowanie aktu tzw. taksę notarialną. Jednak w przypadku kupna nieruchomości i jej wysokiej ceny warto zabezpieczyć się przed nieuczciwym sprzedawcą i ponieść koszt aktu notarialnego. Często w porównaniu do ceny nieruchomości będzie to mała kwota, porównując do ceny transakcji.

Dlaczego warto podpisać umowę przedwstępną kupna działki?

Powodem podpisania umowy przedwstępnej kupna działki jest zwykle kilka rzeczy. Mija trochę czasu, zanim zostaną wydane warunki zabudowy dla danej działki, aż uzyskamy kredyt w banku na zakup ziemi i budowę nieruchomości czy dopóki działka nieprzyłączona zostanie do sieci wodno- kanalizacyjnej lub energetycznej.

pewny lokal icon

Kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość?

speed clock

Uniknij kosztownych błędów! W 60 sekund odpowiedz na 5 prostych pytań, a my powiemy Ci, na co uważać!

house icon

Kupujesz czy sprzedajesz nieruchomość?

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Ostatnie pytanie: Zaznacz umowy, które według Twojej wiedzy podpisałeś/aś:

Gratulujemy podjęcia decyzji! Pamiętaj jednak, że jeśli kupujesz dom od dewelopera, który już jest wybudowany, to bardzo ważne, żebyś m.in.:

 1. Sprawdził dokładnie zapisy umowne - najpewniej będziesz podpisywać umowę przedwstępną, a nie deweloperską. To ważna różnica!
 2. Zweryfikował dewelopera i bezpieczeństwo inwestycji - nieruchomości domowe to mniej "ucywilizowany" niż rynek mieszkaniowy!
 3. Miał prawo do odbioru deweloperskiego i wiedzę techniczną, jak sprawdzić nieruchomość. W przypadku domów to szczególnie ważne!

Pod tym linkiem udostępniamy Ci darmowy poradnik.

Podpisując umowę przedwstępną, wypłacamy sprzedającemu zadatek, który zwykle wynosi 10-20% ceny działki. Jeśli zrezygnujemy z zakupu, tracimy go, a gdy sprzedający zrezygnuje, będzie musiał wypłacić nam podwójną kwotę zadatku. Daje to pewno solidne gwarancje sprzedającemu i nam. Zyskujemy sporo czasu na załatwienie wszystkich spraw i spokojną głowę do ich załatwiania.  Umowę przedwstępną na zakup nieruchomości najczęściej podpisuje się przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym.

Niemniej z doświadczenia firmy Pewny Lokal wynika, że dosyć spory procent analizowanych umów stanowią umowy przedwstępne na zakup działki. Wynika to z faktu, że kupujący chcą uzależnić sfinalizowanie transakcji od np. wydania warunków zabudowy albo uzyskania kredytu bankowego.

Dzięki temu kupujący ma niejako zarezerwowaną nieruchomość i może spokojnie skupić się na procedurze zebrania środków czy też poddać działkę analizie prawnej (w szczególności chodzi tu o analizę księgi wieczystej). Sprzedający pobiera przy tym określoną kwotę, celem zabezpieczenia wykonania transakcji.

Umowa przedwstępna może zostać podpisana w zwykłej formie pisemnej albo w formie aktu notarialnego.

Ile kosztuje zawarcie umowy przedwstępnej (zaliczka czy zadatek)?

Po pierwsze podpisując umowę przedwstępną, należy upewnić się, czy pobierana kwota na zabezpieczenie transakcji jest zadatkiem albo zaliczką. Zaliczka tym różni się od zadatku, że w przypadku odstąpienia od umowy, zaliczka jest zwracana w całości na konto kupującego. Zadatek może za to zostać zatrzymany przez sprzedającego jako kara za niewywiązanie się z umowy przedwstępnej (z drugiej jednak strony nabywca może żądać podwójnej kwoty zadatku, jeżeli to sprzedający ostatecznie nie podpisze z nim umowy sprzedaży). Może zdarzyć się też, że obydwie strony w porozumieniu rozwiążą umowę przedwstępną, ewentualnie żadna ze stron może nie być odpowiedzialna w wyjątkowych sytuacjach za niewywiązanie się z warunków umowy. W takim wypadku sprzedający po prostu zwraca kupującemu cały zadatek.

Umowa przedwstępna kupna działki nie musi być zawierana u notariusza, wtedy też nie ponosimy żadnych kosztów za jej podpisanie. Jednak zawarcie jej notarialnie pomaga dochodzenia roszczeń w przypadku rezygnacji sprzedającego, dlatego warto udać się do notariusza i pokryć koszty. Ceny są bardzo różne i oscylują w granicy 1-3% ceny działki w przypadku nieruchomości  do 10 000 zł lub 1% przy 60 000 zł. W przypadku nieruchomości o wartości powyżej 200 000 zł procent prowizji notarialnej spada do 0,25%.

Co zawiera umowa przedwstępna?

Nie ma jednego szablonu na umowę przedwstępną kupna działki, gdyż każda zawiera inne parametry i inne ustalenia.

Zwykle jednak zawierają się tam:

 • dane sprzedającego i kupującego,
 • data podpisania,
 • data (ostateczna) kupna przez nas działki,
 • dane działki i numer Księgi Wieczystej,
 • wielkości zadatku lub zaliczki,
 • oświadczenie o posiadaniu nieruchomości,
 • cena działki,
 • warunki zawarcia transakcji,
 • warunki wypowiedzenia umowy,
 • wielkość kary za niewywiązanie się z umowy przedwstępnej dla każdej ze stron.

Na jakie rzeczy zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy przedwstępnej?

Potrzebujesz pomocy w sprawdzeniu kupowanej działki?

Zamów pomoc Pewny Lokal!

 • Audyt działki wymaga wiedzy prawnej, technicznej oraz urbanistycznej.
 • Powiemy, co można wybudować na działce i jakie budynki powstaną w pobliżu. Sprawdzimy też umowę kupna działki.
 • Sprawdzimy stan prawny działki i to, czy nie jest położona w niebezpiecznej strefie (np. zalewowej, oddziaływania cmentarza itp.).

Analiza już do 299 zł.
Gwarancja wyłapania wad prawnych.
Audyty działki nawet w 24 h.

Zanim przystąpimy do podpisania umowy przedwstępnej kupna działki, do tego z zadatkiem, który możemy stracić, warto bardzo dokładnie przyjrzeć się kilku rzeczom, żeby nie żałować podpisania umowy przedwstępnej i nie stracić sporej kwoty za “rezerwację” danej działki.

Pod budowę domu jednorodzinnego najlepiej kupować działki budowlane, gdyż przy innych rodzajach działek jak np. rolno-leśnej, rolnej czy siedliskowej będziemy mieć problem z meldunkiem lub postawieniem domu.

Działki budowlane są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wyróżnione pod budownictwo mieszkaniowe. To do gminy, na której terenie znajduje się dana działka powinniśmy udać się by zobaczyć plan zagospodarowania przestrzennego. Może się bowiem okazać, że dla danego obszaru nie ma takiego planu.

Natomiast to czy działka jest budowlana, zweryfikujemy, sprawdzając w tym samym miejscu decyzje o warunkach zabudowy. Decyzja o warunkach zabudowy jest wydawana na wniosek właściciela lub przyszłego nabywcy. Jeśli działka nie ma takiej decyzji, ale bardzo chcemy ją mieć, możemy złożyć wniosek o warunki zabudowy, zanim ją kupimy i poczekać na decyzję. Tu przydaje się umowa przedwstępna, gdyż w oczekiwaniu na warunki zabudowy będziemy mieć pewność, że właściciel nie sprzeda działki komuś innemu.

Umowa przedwstępna kupna działki niewydzielonej

Często zdarza się, że właściciel działki na sprzedaż dzieli większą połać ziemi na mniejsze działki przeznaczone pod budowę domków jednorodzinnych. Czasami zdarza się tak, że poszczególne działki są dostępne na sprzedaż zanim jeszcze "duża działka" zostanie oficjalnie podzielona. Aby zagwarantować sobie prawo do zakupu części "dużej działki", czyli na przykład jednej działki budowlanej już po podziale, warto spisać umowę przedwstępną kupna/sprzedaży nieruchomości. Aby zagwarantować sobie bezpieczeństwo transakcji, warto podpisywać taką umowę dopiero na etapie, gdy zostanie uzgodniony przebieg granic działki przez geodetę dokonującego podziału. Jak to nastąpi, wtedy można podpisywać umowę przedwstępną, do której załącznikiem będzie mapa z pokazanymi granicami wydzielonej działki oraz z krótkim jej opisem. Warto dodać, że akt notarialny potwierdzający nabycie działki może powstać dopiero po podziale (czyli po uprawomocnieniu się decyzji o podziale "dużej działki").

Umowa przedwstępna kupna działki rolnej

W przypadku umowy przedwstępnej kupna/sprzedaży działki rolnej mamy taki sam tok postępowania, jak w przypadku umowy kupna/sprzedaży dotyczącej każdej innej nieruchomości. Taką umowę przedwstępną musimy zawrzeć na jeden z dwóch sposobów - albo u notariusza, albo osobiście. Umowa przedwstępna zawierana w kancelarii notarialnej ma większą moc prawną i daje gwarancję, że wszystkie zawarte w niej zapisy są zgodne z prawem.

Co powinna zawierać umowa przedwstępna kupna/sprzedaży działki rolnej?

 • pełne i prawidłowe dane osobowe obu stron umowy;
 • data zawarcia umowy przedwstępnej oraz termin zawarcia umowy przyrzeczonej (właściwej umowy kupna/sprzedaży). Tu warto zaznaczyć, że nie zawsze trzeba podawać dokładną datę - wystarczy napisać przykładowo: "w ciągu
 • 3 miesięcy od daty zawarcia umowy przedwstępnej";
 • numer księgi wieczystej (jeśli kupujemy nieruchomość w trakcie podziału i nie ma jeszcze prawomocnej decyzji, a co za tym idzie KW, umowę przedwstępną można zawrzeć i załączyć do niej plan podziału stworzony przez geodetę);
 • paragraf dotyczący sposobu wypowiedzenia umowy;
 • określenie, czy wpłacona została zaliczka czy zadatek.

Umowa przedwstępna kupna działki rekreacyjnej

Chociaż działki rekreacyjne są zdecydowanie tańsze od działek budowlanych (na przykład popularne ROD czy POD), w ostatnim czasie ich ceny i tak zaczęły osiągać astronomiczne kwoty. Ponieważ ceny działek rekreacyjnych zaczęły dynamicznie rosnąć, wielu kupujących chciało zagwarantować sobie stałą cenę transakcji. Sposobem na to jest podpisanie umowy przedwstępnej kupna/sprzedaży, która może wyglądać dokładnie tak samo, jak w przypadku jakiejkolwiek innej działki.

Wszystkie zasady dotyczące jej zawierania są identyczne, jak w przypadku takiej umowy dotyczącej działki rolnej czy budowlanej. Ze względu na kwoty transakcyjne, ludzie rzadziej zawierają takie umowy u notariusza. Jednak aby mieć pewność, że wszystko robimy zgodnie z prawem, warto podpisać taką umowę w kancelarii.

Księga Wieczysta i sprawdzenie sprzedającego

Aby zweryfikować właściciela działki i zgodność jego słów ze stanem prawnym należy zajrzeć do Księgi Wieczystej działki. Księga Wieczysta powie nam również o roszczeniach wobec działki, jej ewentualnym zadłużeniu i wielu innych ważnych sprawach. Dostęp do Księgi Wieczystej uzyskamy na stronie internetowej http://ekw.ms.gov.pl po wpisaniu numeru działki, który powinien udostępnić nam właściciel.

Działki budowlane są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wyróżnione pod budownictwo mieszkaniowe.

Wypis wyrys z Ewidencji Gruntów

Wypis i Wyrys z Ewidencji Gruntów zawiera informacje na temat nieruchomości i dane jej właścicieli, podobnie jak Księga Wieczysta daje nam duży ogląd na temat działki i wiarygodności sprzedającego. Warto do niego zajrzeć zanim postanowimy podpisać umowę przedwstępną kupna działki. Wniosek składa się w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta i kosztuje on 150zł w formie wydruku. Nie musimy czekać na działania właściciela aby uzyskać wypis, wystarczy wykazać interes prawny w jego uzyskaniu. Będziemy mieć tu wszystkie informacje na temat działki takie jak: powierzchnia, granice, użytkowane grunty, położenie i funkcje budynków na działce, potencjalnych dzierżawców, to czy obiekt jest w rejestrze zabytków lub jest objęty formą ochrony przyrody.

Wielkość działki a przepisy o budowie

Zanim kupimy działkę i podpiszemy umowę przedwstępną sprawdźmy czy dom, który chcemy na niej wybudować w ogóle będzie możliwy do postawienia. Działka powinna mieć min 1000m2 pod miastem a 600m2 w mieście, jeśli chcemy wybudować dom dwu piętrowy. Jeśli dom ma być parterowy, ale rozłożysty to działka musi być jeszcze większa. Odległość między ścianą domu a granicą działki też ustalona jest w przepisach i minimalna odległość to 4m. 

Kanalizacja i uzbrojenie działki

Przed podpisaniem umowy przedwstępnej kupna działki sprawdźmy czy działka ma kanalizację i uzbrojenie w prąd i gaz. Wiele działek budowlanych go nie ma, natomiast problem pojawia się kiedy w ogóle nie ma go w okolicy, albo gdy uzbrojenie jest przy głównej ulicy, ale działka znajduje się od niej bardzo daleko. Wtedy doprowadzenie kanalizacji i innych instalacji będzie bardzo drogie. Jeśli nie kupujemy działki budowlanej musimy liczyć się z tym, że prąd będzie bardzo drogi nawet kilkukrotnie droższy niż w mieście, jak i z tym, że będziemy musieli zainstalować sobie własne szambo, co wiąże się z dużymi kosztami i zwykle praktykowane jest na działkach rekreacyjnych. Są to podstawowe rzeczy, których brak generować może bardzo duże koszty,  szczególnie jeśli znajduje się ona dalej od zabudowań lub w bardzo małej wsi. Na odpowiedzi trzeba trochę poczekać i wystąpić może o nie właściciel działki, więc i tu przyda się umowa przedwstępna.

Audyt działki

Przed podpisaniem umowy przedwstępnej kupna działki i przed złożeniem wniosku o kredyt warto przeprowadzić audyt działki. Profesjonaliści w dziedzinie prawa i nieruchomości sprawdzą w takim audycie wszystkie ważne aspekty przed jej kupnem. Czasem niektórych rzeczy nie sprawdzimy bez odpowiednich telefonów do gminy, a są nimi np. kwestie odrolnienia. Często działka przeznaczona jest w planie zagospodarowania na cele budowlane i rekreacyjne, ale pozostaje tam kwestia odrolnienia gruntów. My sprawdzamy jakie są opłaty za odrolnienie i ile taki proces może trwać. Samemu ciężko jest to zrobić i można mieć potem niemiłą niespodziankę w postaci dodatkowych obowiązków związanych z odrolnieniem działki, które również generują często koszty kilku tysięcy złotych.

Audyt Właścicielski

To cześć przeprowadzania audytu działki, w którym sprawdzimy dokładnie Księgę Wieczystą i inne ważne dokumenty prawne. Służy on przede wszystkim sprawdzeniu właścicieli działki, prawdomówności i prawdziwości przedstawionych dokumentów.

Patrzymy czy działka ma dodatkowych spadkobierców i właścicieli.

Audyt Formalny prawno-budowlany

Ta część audytu działki polega na sprawdzeniu planu zagospodarowania przestrzennego i ewidencji gruntów, by potwierdzić co można w ogóle na danej działce budować. Często kupowane są działki np. rekreacyjne, na których wydaje nam się, że można postawić spory dom, a okazuje się że plan zagospodarowania obejmuje jedynie 35m2 domek. Właściciel, który nie wiedząc tego podpisze umowę przedwstępna, a w najgorszym razie umowę kupna może stracić dużo pieniędzy.

Audyt przestrzenny

Tu sprawdzamy mapy z ewidencji gruntów i to jaki widnieją na nich granice działki, czy działka znajduje się w strefie zalewowej, jakie są drogi dojazdowe, czy jest uzbrojona, czy jest na niej dostęp do mediów i wiele innych rzeczy.

Wszystkie te aspekty mogą umknąć kupującemu i nie każdy musi znać się na załatwianiu tego typu formalności. Podpisanie umowy przedwstępnej na potencjalnie wymarzoną ziemię musi być obłożone dokładnym sprawdzeniem ziemi, gdyż w przypadku wycofania się przez nas z umowy możemy stracić zadatek. Jeśli przeprowadzimy audyt działki i wszystko będzie się tam zgadzało zostanie nam podpisanie umowy przedwstępnej i złożenie wniosku o kredyt, a nasza wymarzona działka będzie spokojnie na nas czekała.


Poznaj Pewny Lokal

 1. Jesteśmy jedyną w Polsce firmą kompleksowo pomagającą w bezpiecznym zakupie mieszkania zarówno od dewelopera, jak i na rynku wtórnym.
 2. Pomogliśmy ponad 30 000 klientów w odbiorze mieszkania od dewelopera.
 3. Poza odbiorami pomagamy również w analizie umów od dewelopera oraz przeprowadzamy kompleksowe audyty techniczne i prawne na rynku wtórnym.
 4. Wreszcie pomagamy też w innych kwestiach, m.in. audycie działki, badaniu termowizyjnym lub przy sprawdzeniu ekipy wykończeniowej.
 5. Termin odbioru, analizy prawnej lub innej usługi możesz wygodnie zarezerwować online tutaj.

Dlaczego warto zlecić profesjonalny audyt działki?

Z filmu dowiecie się Państwo m.in., na co warto zwrócić uwagę przed kupnem działki.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Co sprawdzić przed zakupem działki budowlanej?

Zachęcamy do obejrzenia naszego filmu.


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
Kupno mieszkania a lokatorzy
Średnia 5/5 na podstawie 517 opinii.

Potrzebujesz profesjonalnego audytu działki?

Sprawdź działkę z Pewny Lokal:

Ogólnopolska skala

Ogólnopolska skala

Działamy na terenie całej Polski.

Wysoka specjalizacja

Wysoka specjalizacja

Nasi prawnicy są wyspecjalizowani konkretnie w prawie nieruchomości.

Realizacja w 48h

Realizacja w 48h

Sporządzenie raportu zajmie nam najczęściej 2 dni robocze.

Dyspozycyjność

Dyspozycyjność

Możemy wykonać audyt działki w dowolnym terminie.

Kompleksowa analiza

Kompleksowa analiza

Sprawdzimy nie tylko księgi wieczyste, ale też kwestie budowlane i inne ryzyka.

Dowiedz się, jak bezpiecznie kupić i odebrać mieszkanie

Poradniki

Zachęcamy do pobrania darmowych poradników przygotowanych przez naszych prawników i inżynierów

Poradnik: audyt działki

okładka poradnika

Poradnik dla nabywców na rynku wtórnym

okładka poradnika

Poradnik: kary umowne w umowach nieruchomościowych

okładka poradnika

Zobacz, jak podpisuje się umowę sprzedaży nieruchomości u notariusza.

Zachęcamy do obejrzenia naszego filmu.

Jak sprawdzić nieruchomość?

Audyt nieruchomości to nie tylko równe posadzki i bezpieczne instalacje.

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka