Zarezerwuj

Podatki w nieruchomościach

Artykuły zebrane w poniższej kategorii dotyczą kwestii podatkowych, związanych z nabyciem lub sprzedażą nieruchomości na rynku pierwotnym i wtórnym. Jest to ważny temat, który warto jest zgłębić przed sprzedaniem lub kupnem domu albo mieszkania, tak aby być przygotowanym na dodatkowe koszty z tym związane lub aby poznać sposoby, umożliwiające obniżenie należnego podatku bądź skorzystanie z ulgi. Dzięki zapoznaniu się z artykułami z kategorii ‚Podatki w nieruchomościach’ dowiedzieć się można więcej między innymi na temat ulgi mieszkaniowej oraz tego, w jaki sposób i kiedy można z niej skorzystać, a także na temat podatku należnego przy zakupie nieruchomości, ale też podatku od nieruchomości, płatnego już po zakupie domu lub mieszkania. Dodatkowo znaleźć tu można także porównanie kosztów zakupu lokalu na rynku wtórnym i pierwotnym, co może okazać się pomocne, jeżeli zastanawiamy się nad bardziej korzystnym finansowo rozwiązaniem.