Zarezerwuj

Kupno domu a odbiór elementów drewnianych

W poniższym artykule wyjaśniamy, w jaki sposób możemy sprawdzić elementy drewniane w domu.

wykrzyknik kontaktu pewny lokal
prawnik pewnego lokalu wykrzyknik kontaktu pewny lokal

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy w odbiorze technicznym?

navigate_before Karol, główny inżynier Pewny Lokal

prawnik pewnego lokalu

Karol, główny inżynier Pewny Lokal

Zobacz, dlaczego warto zlecić nam pomoc w odbiorze technicznym mieszkania.

Obejrzyj film pokazujący, dlaczego jesteśmy najlepszą firmą od odbiorów w Polsce!


W jaki sposób wykorzystać konstrukcje drewniane?

Konstrukcje drewniane są jednymi z najstarszych ustrojów nośnych stosowanych powszechnie w Polsce do wznoszenia obiektów budowlanych. Mają wiele zalet, ale także, jak inne materiały, mają również wady. Dobra znajomość podstawowych cech drewna umożliwia korzystanie z tych konstrukcji przez długi czas. Istotne jest przede wszystkim poznanie cech drewna (szczególnie wad) i czynników, od których zależy jego trwałość. Podstawowym parametrem, który wpływa na wiele cech fizycznych i mechanicznych, jest wilgotność drewna i jego otoczenia, dlatego temu zagadnieniu poświęcono więcej uwagi.

Konstrukcje te były przez długie wieki bezkonkurencyjne. Dopiero powstanie przemysłu stalowego ograniczyło powszechność używania konstrukcji drewnianych. Niemniej konstrukcje drewniane, szczególnie nowoczesne ich rozwiązania, wciąż stanowią dużą konkurencję dla innych rozwiązań materiałowych.

Oprócz niezależnych rozwiązań konstrukcji drewnianych zaczęto je również stosować łącznie z innymi rozwiązaniami materiałowymi. Bardzo częstym przykładem, znanym z historii, jest wykorzystywanie drewna na konstrukcje stropów i dachów budynków murowanych. Do dzisiaj, w budownictwie mieszkaniowym, konstrukcje stromych dachów wykonuje się z drewna.

Aktualnie konstrukcje drewniane przeżywają swego rodzaju renesans. Powstaje wiele obiektów użyteczności publicznej, jak aquaparki, magazyny, hale sportowe, wykonanych w całości lub tylko z przekryciem z drewna, głównie drewna klejonego warstwowo. Także w budownictwie mieszkaniowym następuje renesans budownictwa drewnianego. Powstaje wiele domów zarówno jednorodzinnych, jak i kilkukondygnacyjnych w technologii lekkiego szkieletu drewnianego, w różnych odmianach. Drewno zyskuje na popularności także dzięki upowszechnieniu technologii klejenia krzyżowego drewna CLT (ang. Cross Laminated Timber) oraz drewna klejonego warstwowo z fornirów LVL (ang. Laminated Veneer Lumber). Główną ideą tych technologii (CLT i LVL) jest eliminacja niekorzystnych cech charakteryzujących drewno przy jednoczesnym wykorzystaniu jego atutów.

Wilgotność w drewnie

Wilgotność drewna jest jednym z podstawowych czynników określających warunki pracy drewna, decydujących o jego wytrzymałości oraz trwałości. Ma ona bezpośredni wpływ na właściwości fizyczne i mechaniczne drewna, jego wymiary, masę oraz odporność na atak grzybów i owadów. Z punku widzenia rozwoju grzybów powodujących zgnilizny optymalne warunki to wilgotność drewna w przedziale 20–80%. Większość grzybów nie atakuje drewna o wilgotności większej niż 80% (to tzw. wilgotny stan ochronny drewna) oraz o wilgotności mniejszej niż 20% (to tzw. suchy stan ochronny drewna). Jak już wspomniano, wilgotność drewna jest silnie związana z wilgotnością otoczenia, lecz nie jest jego jedyną przyczyną. Często nadmierna wilgotność drewna wynika ze złych rozwiązań projektowych umożliwiających zawilgocenie konstrukcji przy utrudnionym odparowaniu (np. gniazda w ścianie, „buty stalowe” pod słupami zlokalizowanymi na zewnątrz obiektów). Do nadmiernego zawilgacania elementów drewnianych przyczyniają się również takie czynniki jak: wody opadowe, podciąganie wód gruntowych, nieszczelne instalacje, wody technologiczne itp.

Należy pamiętać, że zwiększona wilgotność drewna nie tylko wpływa na rozwój korozji biologicznych, ale także powoduje zmiany jego objętości (skurcz, pęcznienie), co przy cyklicznych zmianach wilgotności drewna prowadzi do powstania pęknięć lub wymrożeń w drewnie (a tym samym sprzyja rozwojowi korozji biologicznej) oraz wpływa na parametry wytrzymałościowe drewna.

Wizualna ocena stanu drewna

Sęki - w przypadku drewna konstrukcyjnego, występowanie sęków jest najważniejszym kryterium decydującym o klasie wytrzymałości — problem ten należy uwzględnić dopiero w przypadku stwierdzenia widocznej nieprawidłowości np. ugięcia się belki w miejscu występowania sęków, w następstwie takiej nieprawidłowości należałoby ustalić współczynnik sękatości (my tego nie wykonujemy).

Pęknięcia drewna konstrukcyjnego - wg. normy PN-D-94021:2013, która określa klasy jakościowe tarcicy konstrukcyjnej metodą wizualną, pęknięcia w drewnie są dopuszczane jedynie w niewielkim stopniu:

  • nie dłuższe niż 1/4 elementu (np. belka drewniana o długości 200 cm nie może mieć pęknięcia dłuższego niż 50 cm) - ale nie dłuższe niż 60 lub 90 cm, w zależności od klasy tarcicy
  • nie głębsze niż 2/3 grubości sztuki (dla klasy KG - klasy gorszej, ale wciąż dopuszczalnej do stosowania w konstrukcjach).

W przypadku konstrukcji drewnianych, kilku lub nawet kilkudziesięcioletnich, w elementach konstrukcji prawie zawsze występują pęknięcia podłużne i często długość pojedynczego pęknięcia jest większa niż 900 mm, dlatego pomocne tutaj może być podejście przedstawione w normach: brytyjskiej (BS 4978:2007) i niemieckiej DIN (4074:2005). Norma brytyjska dopuszcza pęknięcia nieprzechodzące przez grubość tarcicy bez ograniczeń długości. Norma brytyjska także dopuszcza pęknięcia przechodzące na drugą stronę tarcicy, ale w tym przypadku ogranicza je do 600 mm na każdym metrze bieżącym tarcicy.

Zgnilizna drewna

Zgnilizna na wczesnym stadium objawia się zmienioną barwą drewna, taką zgniliznę określa się jako twardą i w niektórych krajach dopuszcza się stosowanie takiej tarcicy w budownictwie (w Polsce nie jest to dopuszczalne). Zgnilizna może obejmować jednakowo elementy konstrukcyjne jak i elementy wykończenia, np. ramy okienne, siding elewacji, ościeża drzwi itp. W przypadku stwierdzenia takiej nieprawidłowości w początkowym stadium element zainfekowany należy poddać głębszej analizie (wytrzymałościowej i mykologicznej), oraz wdrożyć środki zaradcze, wcześniej pozbywając się źródła choroby — najczęściej rozwija się ona w przypadku nadmiernie zawilgoconego środowiska.

 Chodniki owadzie

Są niedopuszczalne w nowych konstrukcjach, jednak ich występowanie w starszych obiektach nie zawsze kwalifikuje konstrukcję do rozbiórki. Aby ustalić ryzyko, należałoby stwierdzić skalę oraz podjąć działania zapobiegawcze dalszej korozji. Każdorazowo fakt występowania śladów po owadach należy odnotować i umieścić w raporcie końcowym.Pewny Lokal to największa w Polsce firma inżynieryjna specjalizująca się w odbiorach mieszkań i domów. Co miesiąc pomagamy setkom nabywców w odbiorze nieruchomości od dewelopera. Mamy najwięcej pozytywnych opinii. Dowiedz się, dlaczego warto nam zaufać tutaj.

Jakie są dopuszczalne odchyłki dewelopera?

Zobacz film o dopuszczalnych odchyłkach dewelopera podczas odbioru mieszkania.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stolarka okienna przy odbiorze mieszkania.

Zobacz, na czym powinno polegać sprawdzenie stolarki okiennej podczas odbioru mieszkania.

Poradniki

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Jak kupić nieruchomość
od dewelopera?

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Poradnik odbioru
technicznego od dewelopera

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Kary umowne w umowach nieruchomościowych

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Rękojmia
nieruchomości

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Cesja i inne formy flipowania nieruchomości

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Poradnik dla nabywców
na rynku wtórnym

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Badanie
termowizyjne

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Sprawdzenie
prac wykończeniowych

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Umowa deweloperska
- na co zwracać uwagę?

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Audyt działki

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

  • grade
  • grade
  • grade
  • grade
  • grade
Kupno mieszkania a lokatorzy
Średnia 5/5 na podstawie 2 opinii.

Zobacz, na czym polega przykładowy odbiór mieszkania z naszym ekspertem.

Obejrzyj film pokazujący, na jakie elementy warto zwrócić uwagę przy odbiorze mieszkania.

Jak sprawdzić nieruchomość?

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka