Zarezerwuj

Odbiór częściowy domu i budynku

W poniższym artykule wyjaśniamy, jak wygląda odbiór częściowy domu i budynku.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy w odbiorze technicznym?
Zarezerwuj termin odbioru

Zobacz, dlaczego warto zlecić nam pomoc w odbiorze technicznym mieszkania.

Obejrzyj film pokazujący, dlaczego jesteśmy najlepszą firmą od odbiorów w Polsce!


Z odbiorem częściowym domu możemy mieć do czynienia zarówno w przypadku samodzielnej budowy domu, jak i wtedy, gdy dom kupujemy od dewelopera, przy czym odbywa się on na zupełnie innych warunkach. Na czym polega odbiór częściowy budynku i na co zwrócić szczególną uwagę w jego trakcie?

Częściowy odbiór budynku jednorodzinnego

Jeśli decydujemy się na indywidualną realizację budowy własnego domu w bezpośredniej współpracy z wykonawcą, w umowie o roboty budowlane najczęściej zawarty będzie zapis, dotyczący odbiorów częściowych budynku. Zgodnie z art. 654 Kodeksu cywilnego inwestor jest zobowiązany na życzenie wykonawcy do odbioru wykonanych robót częściowo, wraz z ich postępem, co wiąże się z zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia, jeżeli tak stanowi umowa. Co ważne, wspomniany przepis nie precyzuje, po ukończeniu jakiej części prac powstaje roszczenie o odebranie ich przez inwestora, dlatego też może ono pojawić się po finalizacji jakiejkolwiek ich części. Podstawą do odmowy odebrania zrealizowanych prac może być ich usterkowość lub ich wykonanie w sposób niezgodny z ustaleniami umownymi.

 • W praktyce najczęściej w przypadku budowy domu jednorodzinnego spotykamy trzy odbiory częściowe:
 • odbiór stanu surowego,
 • odbiór stolarki okiennej i drzwiowej,
 • odbiór instalacji i tynków.

Wszystko oczywiście zależy od indywidualnych postanowień z umowy o roboty budowlane, zawartej z wykonawcą. Tu warto wspomnieć też o wadze samej umowy - najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest jej zawarcie w formie pisemnej. Umowa o roboty budowlane zawierać powinna przede wszystkim:

 • poprawne i kompletne dane jej stron,
 • dokładny opis jej przedmiotu (jasno określony zakres prac budowlanych z odwołaniem do załączników, na przykład w postaci harmonogramu robót),
 • obowiązki stron,
 • wskazanie wynagrodzenia z zaznaczeniem jego charakteru (ryczałtowy bądź kosztorysowy),
 • kary umowne, jeżeli strony na takie się umówią,
 • obowiązki stron,
 • warunki odstąpienia od umowy przez każdą z jej stron.

Każdy odbiór wymaga od przeprowadzającego go posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa budowlanego oraz znajomości obowiązujących norm budowlanych, w cenie jest też doświadczenie w zakresie przeprowadzania odbiorów technicznych. Pewny Lokal wpiera swoich klientów również podczas odbiorów częściowych robót, o czym warto pamiętać, przygotowując się do takiego odbioru.

Odbiór częściowy domu od dewelopera

W przypadku kupna domu na rynku pierwotnym kupujący odbiera od dewelopera budynek już oddany do użytkowania. Poszczególne etapy prac powinny być realizowane przez wykonawcę inwestycji zgodnie z harmonogramem prac z umowy deweloperskiej. Nabywca nie ma obowiązku kontrolowania zgodności ich przebiegu z założeniami umownymi, co uznać można za jedną z korzyści, związanych z zakupem gotowego domu, realizowanego w ramach inwestycji deweloperskiej. W tej sytuacji funkcję podobną do inwestora w przypadku indywidualnej budowy domu pełnić będzie bank, przeprowadzający kontrolę postępu prac przed zwolnieniem środków z indywidualnego rachunku powierniczego, na który kupujący wpłaca środki zgodnie z postanowieniami umownymi.

Rachunek powierniczy wprowadzony został przez ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. ustawę deweloperską) z 2011 roku jako środek ochrony nabywców. Zgodnie z art. 4 wspomnianej ustawy deweloper ma obowiązek zapewnić nabywcom jeden z następujących środków ochrony:

 • zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy,
 • otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję ubezpieczeniową,
 • otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję bankową,
 • otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Dzięki temu środki, wpłacane przez kupujących, nie trafiają bezpośrednio na rachunek dewelopera. Są one zwalniane z rachunku powierniczego na rachunek dewelopera dopiero po potwierdzeniu przez bank zakończenia danego etapu przedsięwzięcia deweloperskiego. Zgodnie z ustawą deweloperska bank ma przyznane prawo kontroli postępów budowy, co w praktyce powinno oznaczać weryfikację wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy oraz potwierdzenie jego zgodności ze stanem rzeczywistym. Podstawą do zwolnienia środków będzie raport, przygotowany przez przedstawiciela banku.

Tak więc w przypadku domu z rynku pierwotnego jedynym odbiorem, przeprowadzanym przez jego nabywcę, jest finalny odbiór techniczny nieruchomości. W jego trakcie zweryfikować należy poprawność zrealizowanych prac oraz ich zgodność z prawem budowlanym i normami. Warto jest w tym zakresie skorzystać z oferowanej przez Pewny Lokal usługi odbioru technicznego, podczas którego dom jest szczegółowo sprawdzany, a wszystkie stwierdzone w jego trakcie usterki wpisywane do protokołu, który stanowi następnie podstawę do usunięcia wad przez dewelopera na warunkach określonych ustawą deweloperską.

Pewny Lokal to największa w Polsce firma inżynieryjna specjalizująca się w odbiorach mieszkań i domów. Co miesiąc pomagamy setkom nabywców w odbiorze nieruchomości od dewelopera. Mamy najwięcej pozytywnych opinii. Dowiedz się, dlaczego warto nam zaufać tutaj.

Jakie są dopuszczalne odchyłki dewelopera?

Zobacz film o dopuszczalnych odchyłkach dewelopera podczas odbioru mieszkania.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stolarka okienna przy odbiorze mieszkania.

Zobacz, na czym powinno polegać sprawdzenie stolarki okiennej podczas odbioru mieszkania.

Poradniki

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Jak kupić nieruchomość
od dewelopera?

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Poradnik odbioru
technicznego od dewelopera

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Kary umowne w umowach nieruchomościowych

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Rękojmia
nieruchomości

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Cesja i inne formy flipowania nieruchomości

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Poradnik dla nabywców
na rynku wtórnym

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Badanie termowizyjne

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Sprawdzenie
prac wykończeniowych

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Umowa deweloperska
- na co zwracać uwagę?

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

pewny lokal poradnik odbiory mieszkan i domow

Audyt działki

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
Kupno mieszkania a lokatorzy
Średnia 5/5 na podstawie 1 opinii.

Zobacz, na czym polega przykładowy odbiór mieszkania z naszym ekspertem.

Obejrzyj film pokazujący, na jakie elementy warto zwrócić uwagę przy odbiorze mieszkania.

Jak sprawdzić nieruchomość?

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka