Protokół odbioru mieszkania od dewelopera

Podczas odbioru mieszkania od dewelopera, wszelkie usterki i niezgodności z projektem lokalu powinny zostać wpisane do protokołu odbioru.

Czym jest protokół

Po każdym odbiorze mieszkania, nabywca lokalu i deweloper spisują tzw. protokół, w którym klient zgłasza deweloperowi swoje uwagi dotyczące potencjalnych wad i usterek lokalu, czyli po prostu Twoje spostrzeżenia o krzywych ścianach, niedomykających się oknach czy niezgodności mieszkania z umową (np. zbyt mała powierzchnia lokalu lub użycie innych materiałów budowlanych niż zapisano w umowie). Pracownik dewelopera, który w jego imieniu będzie przekazywał Ci mieszkanie, może niechętnie patrzeć na próby zapisania do protokołu wszystkich stwierdzonych wad. Zgodnie jednak z ustawą deweloperską, deweloper nie może odmówić wpisania spostrzeżeń nabywcy do mieszkania. Już niedługo protokoły odbioru będą też podpisywane w przypadku gotowych mieszkań, w związku ze zmianami w prawie

Jaki ma skutek podpisanie protokołu?

Protokół powinien być podpisany zarówno przez Ciebie jak i pracownika dewelopera, od którego odbierasz mieszkanie. Deweloper ma 14 dni na doręczenie nabywcy oświadczenia o tym, czy uznaje wady. Dlatego właśnie deweloper nie ma prawa odmówić wpisania wad mieszkania do protokołu: podpis dewelopera pod protokołem nie oznacza jeszcze, że ten uznaje wypunktowane wady, a jedynie potwierdza, że odbiór się odbył. Dlatego z perspektywy nabywcy warto, żeby w razie wątpliwości “na wszelki” wypadek wpisać do protokołu, nawet najmniejsze wady (na część z nich deweloper może się po prostu później nie zgodzić, a my – nie chcąc „chodzić po sądach”, możemy „odpuścić” mu nieznaczne usterki). 

Usunięcie wad po odbiorze przez dewelopera

Zgodnie z prawem, w ciągu 30 dni od podpisania protokołu deweloper powinien usunąć uznane przez siebie wady. W sytuacji, gdy pomimo starania deweloper nie usunie wykrytych wad w określonym terminie, wtedy powinien wskazać inną datę, wraz z uzasadnieniem opóźnienia. W przypadku, gdy podczas odbioru wystąpią usterki, które uniemożliwiają przystąpienie do prac wykończeniowych, nabywca w ogóle nie powinien godzić się na przekazanie mieszkania (tj. na odbiór kluczy). W takiej sytuacji, strony powinny umówić się na kolejny odbiór (więcej o rodzajach odbiorów, w tym o odbiorach „kolejnych”, zob. w naszym wpisie). Należy też pamiętać, że nawet jeżeli nie zauważysz wad podczas odbioru mieszkania, zawsze możesz dochodzić swoich praw z tytułu rękojmi już po przeniesieniu własności lokalu. W praktyce czasami zdarza się też, że podczas kolejnych odbiorów, deweloperzy kwestionują prawo nabywcy do wskazywania wad, których ten nie zauważył podczas pierwszego odbioru: ustawa deweloperska jednoznacznie przesądza, że takie zachowanie dewelopera jest nielegalne!

Jak sprawdzić mieszkanie?

Czego dowiesz się dzięki raportowi Pewny Lokal?

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka