Odbiór mieszkania instalacje

W poniższym artykule przedstawimy, w jaki sposób przebiegają odbiory poszczególnych instalacji w mieszkaniu.
Potrzebujesz profesjonalnej pomocy w odbiorze technicznym?
Zarezerwuj termin odbioru

Posadzki podczas odbioru mieszkania.

Zachęcamy do obejrzenia rozmowy dotyczącej odbioru posadzek przy odbiorze mieszkania.

Spis treści:

1. Instalacje – krótka charakterystyka
2. Odbiór instalacji elektrycznej
3. Odbiór instalacji wodno-kanalizacyjnej
4. Odbiór instalacji wentylacyjnej
4.1. Odbiór wentylacji grawitacyjnej
4.2. Odbiór wentylacji mechanicznej
4.3. Odbiór wentylacji rekuperacyjnej
5. Odbiór instalacji gazowej
6. Odbiór instalacji teletechnicznej

W większości przypadków inwestycji deweloperskich będziemy spotykali się z tym, że instalacje będą podłączone do sieci. Nie będzie możliwości sprawdzenia ich działania ze względu na to, że żeby to zrobić po odbiorze, należy udać się z niezbędnymi dokumentami do poszczególnych dostawców mediów. Dokumenty niezbędne otrzymujemy w trakcie odbioru mieszkania. W przypadku instalacji elektrycznej jest to karta specyfikacji technicznej tzw. zielona karta. Z tą kartą i dokumentem, który poświadcza, że jesteśmy właścicielami nieruchomości, udajemy się do dostawcy energii, który wie, ile mocy ma nam przyłączyć do lokalu. Dopiero po podłączeniu instalacji elektrycznej, musimy zweryfikować sprawność poszczególnych obwodów, czyli gniazdek, włączników, oświetlenia.

Instalacja elektryczna odbiór.Inżynierowie firmy Pewny Lokal pomagają przy odbiorze nieruchomości, w tym odbiorze instalacji elektrycznej.

1. Instalacje – krótka charakterystyka

 • W przypadku instalacji wodnej, nawet jeśli mielibyśmy założony licznik, nie ma możliwości, żebyśmy zobaczyli, czy woda w tej instalacji płynie. Kontrola i weryfikacja sprawności instalacji wodnej, również odbywa się na etapie prac wykończeniowych.
 • W przypadku instalacji gazowej, każdy budynek przed zakończeniem prac, które w nim trwają, musi uzyskać odpowiednie potwierdzenie, że instalacja szczególnie w przypadku gazu przeszła próbę szczelności. Ten protokół posiada swoja terminowość. My możemy jedynie zweryfikować, czy osoba, która sprawdzała gaz, posiadała odpowiednie uprawnienia do tego i czy wydała certyfikat szczelności.
 • W przypadku instalacji wentylacyjnej największym problemem jest to, że fakt niewystąpienia instalacji w momencie odbioru nie musi świadczyć o występowaniu problemu. Dodatkowo sytuacja komplikuje się przez to, że w przypadku budownictwa wielomieszkaniowego, każda instalacja wentylacyjna musi być również potwierdzona stosownym protokołem wykonanym przez mistrza kominiarskiego. Te protokoły są cyklicznie wydawane raz na rok. Mistrz kominiarski to człowiek, który posiada stosowne uprawnienia i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w obrębie jakiegoś elementu, który został podbity pieczątką, nie możemy podważyć pracy tej osoby uprawnionej. Chcąc wykazać jakąś nieprawidłowość, musielibyśmy sporządzić ekspertyzę również wykonana przez biegłego w danej dziedzinie. Jest to o tyle problematyczne, że chcąc wykazać nieprawidłowości z wentylacją, nie jesteśmy w stanie tego zrobić.
 • Wentylacja grawitacyjna, która jest w przypadku większości inwestycji, ma to do siebie, że  działa przy występującej różnicy ciśnień. Powietrze, które jest w budynku, musi być najczęściej cieplejsze od powietrza, które jest na zewnątrz, tak żeby to ciepłe powietrze unosząc się przewodami wentylacyjnymi, wysysało nam to powietrze, które jest w budynku zużyte.  Nie możemy także podważyć czy instalacja grawitacyjna jest sprawna, ponieważ będziemy musieli ponowić badanie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
   

2. Odbiór instalacji elektrycznej

 1. Weryfikujemy elementy związane z tym, jak dana instalacja jest usytuowana. Sprawdzamy czy wszystkie punkty, jakie zostały zaprojektowane, czy to instalacji wodnej, czy elektrycznej, gazowej itd. doprowadzono do punktów, które zostały założone projektowo. Weryfikujemy zgodność rozmieszczenia instalacji zgodnie z projektem.
 2. Weryfikujemy wymogi narzucone na lokalizację poszczególnych podejść i to czy tam nie ma żadnej kolizji. Przykładowo istnieje przepis, który mówi o tym, że punkt czerpania wody musi być usytuowany co najmniej 60 cm od punktu elektrycznego. Czyli weryfikujemy, czy ta instalacja została wykonana zgodnie z normami.
 3. Sprawdzamy, czy np. w przypadku instalacji elektrycznej, gniazda, które są usytuowane w pomieszczeniach mokrych, ewentualnie w sąsiedztwie punktów czerpania wody, posiadają odpowiednie certyfikaty wodoszczelności. Jest to certyfikat IP44, który poświadcza, że gniazdo musi być bryzgoszczelne. Jest to często przewijająca się symbolika, która właśnie określa to, jaką ten punkt elektryczny posiada odporność na zawilgocenie.
 4. Sprawdzamy, czy w skrzynce elektrycznej, która znajduje się w każdym lokalu mieszkalnym, instalacja elektryczna została podzielona na wystarczającą ilość obwodów. Tak, aby nie robić dwóch bezpieczników zabezpieczających wszystkie punkty oświeceniowe i dwóch bezpieczników, które zabezpieczają nam wszystkie gniazda w lokalu, tylko żeby to było podzielone zgodnie ze sztuką. Tak, aby były one rozdzielone na poszczególne obwody np. na urządzenia, które mają dużą moc poborową, czyli np. piekarnik, pralka, lodówka. Zaleca się, żeby takie urządzenia były podłączone do osobnych obwodów elektrycznych, czyli żeby posiadały indywidualne zabezpieczenia w tablicy mieszkaniowej.
 5. Sprawdzamy, czy obwody elektryczne są opisane, gdyż częstą przypadłością deweloperów jest to, że te obwody wykonują, natomiast nie ma możliwości zweryfikowania, do którego obwodu dochodzi, które gniazdo. Taka legenda powinna się znaleźć w sprzęcie elektrycznym.
 6. Są pewne normy mieszkaniowe, jeżeli chodzi o punkty elektryczne, czyli określające ilość punktów elektrycznych w pomieszczeniu. Również weryfikujemy, czy odpowiednia ilość punktów została zachowana.
   

3. Odbiór instalacji wodno-kanalizacyjnej

 1. Sprawdzamy lokalizację poszczególnych podejść do sanitariatów. Jeżeli na projekcie mieliśmy usytuowanie w którymś miejscu umywalki, to wówczas sprawdzamy, czy to przyłącze wody wraz z odpływem jest w odpowiednim miejscu i na odpowiedniej wysokości i o odpowiedniej średnicy, jeżeli jest taka możliwość. Wymagane jest przez normę to, że minimalna średnica podejść zarówno instalacji wodnej, jak i kanalizacyjnej powinna być zachowa według danego klucza.
 2. Sprawdzamy, czy piony kanalizacyjne są odpowiednio wentylowane. Każdy odcinek pionowy instalacji kanalizacyjnej, do którego są wpięte odpływy z umywalki, z wc, z wanny i innych sanitariatów jest tworzony z dużą średnicą. Nieodłącznym elementem pionu kanalizacyjnego jest jego wentylowanie. Pion nie kończy się w miejscu, gdzie przyłącza się do niego ostatni sanitariat, tylko zostaje on wyprowadzony ponad połać dachu. Co również jest uwarunkowane przez pewne wytyczne i podparte tym, że każdy kolektor kanalizacyjny musi być odpowiednio wentylowany. Jest to czynność, która ma po pierwsze zapobiegać nagromadzeniu gazów, które mogą być łatwopalne. Po drugie, gdy dochodzi do spłukiwania wody w toalecie, czy to w wannie, ta instalacja wypełnia się w większości swojego przekroju wodą, która pełni funkcję tłoka. Ten tłok przedostaje się w dół rury i w momencie, gdy pion nie byłby wentylowany powietrze nie mogłoby być zassane przez nawietrznik usytuowany na dachu. Woda wysysała by nam wodę, która jest zamknięta w syfonie. Syfon jest nieodłącznym elementem każdego sanitariatu i zapobiega, aby nieprzyjemne zapachy kanalizacyjne nie przedostawały się do części mieszkalnej.
 3. Sprawdzamy spadki instalacji kanalizacyjnych, o ile są one widoczne. Tutaj też narzucone są minimalne nachylenia na spadkach i odpływach, które muszą zostać spełnione.
   

4. Odbiór instalacji wentylacyjnej

Mamy do czynienia z trzema wariantami wentylacji możliwymi do spotkania.

 1. Wentylacja grawitacyjna
 2. Wentylacja mechaniczna
 3. Rekuperacja, czyli w pełni kontrolowana wymiana powietrza

 

 1. 4.1. Odbiór wentylacji grawitacyjnej

W przypadku wentylacji grawitacyjnej, musi być nawiew świeżego powietrza, żeby nastąpił wywiew zużytego powietrza. W związku z czym, sprawdzamy inwestycje pod kątem obecności nawietrzników świeżego powietrza, które są najczęściej usytuowane w górnej części ram okiennych albo są to nawiewniki ścienne, czyli zrobione są przejścia przez przegrodę zewnętrzną. Oprócz tego sprawdzamy czy mamy piony wywiewne w miejscach, w których muszą być usytuowane zgodnie z przepisami. Przepisy mówią wprost, że piony wentylacyjne wywiewne powinny być usytuowane w pomieszczeniach mokrych, czyli tych wszystkich, w których mamy punkty czerpania wody np. łazienki, pralnie, kotłownie. Powinna być także w pomieszczeniach w których nie mamy okien. Zarówno w przypadku wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wygląda to w ten sam sposób.

 

 1. 4.2. Odbiór wentylacji mechanicznej

W przypadku wentylacji mechanicznej oprócz obligatoryjnych kanałów wywiewnych i nawiewnych, mamy także usytuowany na dachu budynku najczęściej bardzo mocny silnik, który wyciąga nam powietrze do pionu wentylacyjnego. Montujemy także tłumiki, czyli ograniczniki przepływu powietrza i jest to kratka wentylacyjna, która jest na ścianie w mieszkaniu. Jeżeli wyjęlibyśmy tę kratkę, to wentylacja przestałaby spełniać swoją rolę, a w mieszkaniu zrobiłby się przeciąg i przestałoby wysysać powietrze z mieszkań sąsiadów, którzy są podpięci do tego samego pionu wentylacyjnego. Wentylację możemy sprawdzić kamerą termowizyjną.

 

 1. 4.3. Odbiór wentylacji rekuperacyjnej

Mamy trzeci system wentylacji, czyli rekuperacja, którego nie jesteśmy w stanie sprawdzić w czasie odbioru. Rekuperacja ma na celu odzysk ciepła zużytego powietrza. Jest to bardzo przyszłościowy produkt, gdyż zmierzamy do tego, aby straty energetyczne były jak najmniejsze wewnątrz mieszkań/domów. Aby sprawdzić poprawność działania, musielibyśmy mieć ten system uruchomiony, a nie powinniśmy tego robić na etapie prac pylących, gdyż silnik jest mało podatny na zapylenia i może dojść do jego zatarcia.

5. Odbiór instalacji gazowej

W tym przypadku również mamy ściśle określony przebieg odbioru. Do tej pory był wymóg, który mówił o tym, że instalacja musiała być poprowadzona natynkowo. Teraz dopuszcza się podtynkowo. Natomiast wciąż zaleca się, żeby te instalacje były poprowadzone na wierzchu ściany. Instalacji gazowej nie jesteśmy w stanie sprawdzić, gdyż taka instalacje w 100% musi sprawdzić osoba uprawniona z odpowiednimi narzędziami, urządzeniami z certyfikatami. Tutaj jesteśmy w stanie wyłącznie zlokalizować przyłącze gazowe.

6. Odbiór instalacji teletechnicznej

Nie ma wymogów, które by nam mówiły o tym, gdzie ta instalacja powinna być. Wynika to z faktu, że istnieje rozporządzenie, które mówi o tym, że zaleca się doprowadzenie do nowych inwestycji jakichś poszczególnych instalacji, natomiast nie wymaga tego. Najczęściej w skład instalacji teletechnicznej wchodzi światłowód, kabel internetowy, kabel koncentryczny, domofon. Nie możemy tego również w żaden sposób skontrolować, możemy jedynie sprawdzić, czy instalacja została doprowadzona do pomieszczeń, w których została zaprojektowana.

Pewny Lokal to największa w Polsce firma inżynieryjna specjalizująca się w odbiorach mieszkań i domów. Co miesiąc pomagamy setkom nabywców w odbiorze nieruchomości od dewelopera. Mamy najwięcej pozytywnych opinii. Dowiedz się, dlaczego warto nam zaufać tutaj.

Stolarka okienna przy odbiorze mieszkania.

Zobacz, na czym powinno polegać sprawdzenie stolarki okiennej podczas odbioru mieszkania.

Sprawdź wiarygodne opinie o deweloperach i inwestycjach!
- opinie naszych inżynierów o inwestycjach oraz deweloperach
- opinie na podstawie odbiorów technicznych
- zobacz jakie rodzaje usterek występują najczęsciej
SPRAWDŹ

Jakie są dopuszczalne odchyłki dewelopera?

Zobacz film o dopuszczalnych odchyłkach dewelopera podczas odbioru mieszkania.

DARMOWE PORADNIKI PEWNY LOKAL

Poradnik dla nabywców
na rynku wtórnym

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

Jak kupić nieruchomość od dewelopera?

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

Cesja i inne formy flipowania nieruchomości

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

Kary umowne w umowach nieruchomościowych

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

Poradnik odbioru
technicznego od dewelopera

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK

Rękojmia
nieruchomości

PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL,
NA KTÓRY MAMY WYSŁAĆ PORADNIK


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 6 opinii.

Zobacz, jak sprawdzić stan techniczny mieszkania na rynku wtórnym.

Zachęcamy do obejrzenia rozmowy z naszym inżynierem.

Baza wiedzy

Jak sprawdzić nieruchomość?

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka