Dokumenty do umowy o dostawę prądu do mieszkania od dewelopera

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy w odbiorze technicznym?

Dokumenty do umowy o dostawę prądu do mieszkania od dewelopera | 797 014 014

Artykuł w zwięzły i precyzyjny sposób określa o jakich rzeczach należy pamiętać, starając się o podłączenie prądu do zakupionego lokalu. Dowiesz się również, co zabrać ze sobą do dostawcy energii, a także, kiedy starać się o podłączenie prądu do mieszkania. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

Potrzebujesz pomocy przy odbiorze nieruchomości od dewelopera?

Zamów fachową pomoc w odbiorze z Pewny Lokal!

 • Nie da się sprawdzić odbieranego mieszkania lub domu bez profesjonalnego, atestowanego (i drogiego!) sprzętu pomiarowego oraz znajomości norm.
 • Naprawa usterek w standardowym mieszkaniu kosztuje średnio 30 000 zł — jeśli usterki zostaną zgłoszone podczas odbioru, to naprawi je deweloper.
 • Inżynierowie Pewny Lokal znajdą wszystkie usterki w Twoim mieszkaniu. Gwarantujemy.

Gwarancja wyłapania usterek.
Doświadczeni inżynierowie.
Duża dyspozycyjność.

Rezerwuj online

Artykuł w zwięzły i precyzyjny sposób określa, o jakich rzeczach należy pamiętać, starając się o podłączenie prądu do zakupionego lokalu.

Do którego dystrybutora należy Twoje mieszkanie? 

Zanim nastąpi kupno mieszkania należy sprawdzić między innymi prawidłowe podłączenie instalacji, czy nie ma problemu z instalacją elektryczną. W zależności od lokalizacji, do konkretnego obszaru będzie przydzielony inny operator systemu dystrybucyjnego. Właściciel nieruchomości nie ma jednak wpływu na jego wybór, bo jest to odgórnie narzucone przez prezesa urzędu regulacji energetyki. Na dystrybucję energii elektrycznej działa monopol, nie ma konkurencji ze względu na działanie w konkretnej części Polski wyłącznie jednego podmiotu. W Polsce jest wielu dystrybutorów, ale największymi podmiotami są Enea, Energa, PGE, Tauron i Eon. Należy sprawdzić, jakie województwa i konkretne miejscowości obejmuje dystrybucja energii elektrycznej przez konkretny podmiot. Dla przykładu dystrybutor Enea działa na obszarze Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Poznania, Bydgoszczy. PGE obejmuje środkową i wschodnią Polskę, a Tauron województwo małopolskie i śląskie. Dystrybutorowi Energa został przyznany północny obszar kraju. 

Czym różni się dystrybutor energii od sprzedawcy?

Sprzedawcę energii elektrycznej można zmienić i to bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Dystrybutor energii jest odgórnie przypisany do konkretnego obszaru kraju, zależy od lokalizacji punktu poboru prądu. Sprzedawca może handlować energią elektryczną i nie musi mieć własnej sieci dystrybucyjnej. Możliwe jest podpisanie umowy kompleksowej, czyli ze sprzedawcą i dystrybutorem lub rozdzielną, w zależności od tego, co będzie bardziej opłacalnym rozwiązaniem. Na rynku działa wielu sprzedawców energii, co przekłada się na sporą konkurencję. Umożliwia to wynegocjowanie korzystnej oferty, czyli przykładowo niższej stawki za kilowatogodzinę lub atrakcyjniejszych warunków umownych. Dostawca prądu w postaci dystrybutora odpowiada głównie za transport energii, utrzymanie linii energetycznych i ich konserwację. Zajmuje się także naprawą awarii sieci i słupów energetycznych. Z kolei sprzedawca prądu wykorzystuje infrastrukturę dystrybutora i dostarcza energię do klientów.

Podłączenie energii elektrycznej w mieszkaniu

Odbiór mieszkania to proces niezwykle ważny, nie tylko z perspektywy późniejszego mieszkania w wygodnym, dobrze wykonanym lokalu, ale także ze względu na formalności, które Cię czekają. Jednym z takich aspektów jest podłączenie energii elektrycznej. Jest to aspekt istotny, ponieważ mieszkanie w stanie deweloperskim posiada niezbędne instalacje elektryczne, które pozwalają doprowadzić prąd do gniazdek, ale może okazać się, że nie posiada licznika energii elektrycznej. Wtedy, z informacją tego typu zawartą w protokole odbioru, musisz udać się do dystrybutora energii w Twojej okolicy i umówić się na montaż. Jeżeli licznik jest w mieszkaniu, trzeba przepisać go na swoje dane.

Pamiętaj także, aby podczas odbioru lokalu, odnotować w protokole wskazania liczników prądu i innych mediów (jeśli takie zostały zamontowane), ponieważ koszt za zużycie do czasu przejęcia mieszkania przez właściciela ponosi oczywiście deweloper.

Podpisanie umowy z dostawcą prądu — procedura i dokumenty

Jeżeli chodzi o samą procedurę podpisania umowy z dostawcą energii elektrycznej, to wbrew pozorom, nie jest ona wcale taka trudna, jak mogłoby się to wielu osobom wydawać. Załóżmy, że nasz dom lub mieszkanie, nie są podłączone do sieci energetycznej. Doskonałym przykładem może być tutaj firma Tauron, która w takich sytuacjach, wymaga, aby w złożonym wniosku o podłączenie znalazły się takie informacje, jak:

 • Adres oraz dane osobowe wnioskodawcy: imię, nazwisko oraz numer PESEL.
 • Określenie lokalu, do jakiego ma być doprowadzony prąd. Może to być na przykład garaż, czy też mieszkanie. Jest to ważne, ponieważ dla mieszkań oraz domów jednorodzinnych są stosowane inne taryfy opłat.
 • Informacje o posiadanym tytule prawnym do danej nieruchomości.
 • Wybraną przez Państwa ofertę.
 • Oprócz tego firma Tauron wymaga, aby do wniosku zostały dołączone następujące załączniki:
 • Oświadczenie o stanie technicznym instalacji elektrycznej. Dotyczy to tylko i wyłącznie budynków, które nie posiadają licznika dłużej niż 30 dni.
 • Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia oraz kartę danych technicznych. W przypadku karty wydaje ją nam Tauron Dystrybucja. Należy je dołączyć do wniosku w tylko i wyłącznie w przypadku, gdy w budynku nigdy wcześniej nie był montowany licznik. Dotyczy to na przykład mieszkań deweloperskich.
 • Jeśli odziedziczyliśmy nieruchomość po zmarłej osobie, potrzebny będzie dokument potwierdzający prawo do dziedziczenia. Załącznik ten jest wymagany tylko wtedy, gdy jest założony licznik prądu, ale osoba, która miała podpisaną umowę z firmą Tauron, zmarła. W takim przypadku można zrobić tak zwane przepisanie umowy na spadkobiercę.

Jeżeli chodzi o oświadczenie o stanie technicznym instalacji oraz zgłoszenie gotowości instalacji, to stosowne druki są dostępne na stronie firmy Tauron. Warto pamiętać, że inne firmy mogą wymagać nieco innych dokumentów. W tym momencie zapewne zastanawiacie się Państwo, w jaki sposób możecie złożyć wniosek o zamontowanie licznika. W przypadku większości firm zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej wniosek można złożyć osobiście, w jednym z punktów obsługi klienta, lub też online, przez specjalny formularz dostępny na stronie internetowej. W pierwszym przypadku rozwiązanie to może być lepsze dla osób, które chcą podpytać się pracownika o szczegóły dotyczące umowy lub montażu. Druga opcja pozwala na załatwienie sprawy bez wychodzenia z domu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Darmowy poradnik Odbioru technicznego od dewelopera
tutorial cover
Darmowy poradnik Odbioru technicznego od dewelopera Podaj telefon, na który wyślemy link
Kliknij po więcej darmowych poradników


Odbiór mieszkania a prąd

W czasie odbioru mieszkania należy sprawdzić rozmieszczenie punktów elektrycznych i czy są one zgodne z informacją na rzucie instalacji mieszkania. Należy również sprawdzić stan oraz trwałość montażu skrzynki elektrycznej, gniazdek i wyłączników. W czasie odbioru dobrze jest zbadać czy gniazdka i wyłączniki są trwale zamontowane (nieobluzowane). Odbierając lokal, upewnijmy się, czy w skrzynce elektrycznej są zamontowane bezpieczniki, opis instalacji i czy drzwiczki swobodnie otwierają się i zamykają. Ostatnim elementem powinno być sprawdzenie napięcia w gniazdkach. W przypadku mieszkań z podłączonym prądem sprawdźmy miernikiem napięcie w gniazdkach - powinno wynosić 230V.

Nieraz zdarza się sytuacja, w której deweloper oddaje mieszkanie bez podłączonego prądu. Z naszego doświadczenia wynika, że taka sytuacja w przypadku odbioru mieszkania w stanie deweloperskim zdarza się w 80-90 proc. przypadków. Powyższa sytuacja uprawnia nabywcę do wpisania braku napięcia jako usterki do protokołu odbioru, ale tylko w sytuacji gdy deweloper zobowiązał się w umowie deweloperskiej do podłączenia działającej instalacji. Często też brak prądu wynika z niezamontowania licznika. Wtedy nabywca musi skontaktować się z dostawcą energii elektrycznej - najczęściej w ciągu tygodnia opomiarowanie będzie podłączone i mieszkanie zostanie tym samym przyłączone do sieci.

Proces podpisania umowy o dostawę prądu

Odbiór końcowy lokalu wybudowanego przez dewelopera kończy się spisaniem wspomnianego protokołu odbioru lokalu, w którym zapisane są wskazania liczników prądu i innych mediów doprowadzonych do mieszkania oraz m.in. wręczeniem kluczy do mieszkania. Zwykle od tej chwili nabywca może rozpocząć prace wykończeniowe. Mogą one być jednak utrudnione w przypadku, gdy na dzień przejęcia lokalu zakład energetyczny nie podłączył do niego prądu.

Niestety w takiej sytuacji jest większość nabywców mieszkań deweloperskich. Nie pozostaje nic innego, niż skontaktowanie się z zakładem energetycznym dostarczającym energię do naszego nowego mieszkania. Pierwsze informacje na ten temat przekazywane są ustnie i w materiałach informacyjnych przez przedstawiciela dewelopera, który powinien wskazać miejsce podpisania przez nabywcę mieszkania umowy o dostarczanie energii elektrycznej do lokalu.

Pamiętaj, by podczas odbioru lokalu odnotować w protokole wskazania liczników prądu i innych mediów.

Co zabrać ze sobą do dostawcy energii?

Jeżeli do mieszkania nie jest podłączony prąd, to przy odbiorze mieszkania od dewelopera dostaniesz kartę danych technicznych, jest to tzw. "zielona karta". Karta potrzebna jest przy podłączeniu mieszkania do sieci. W celu podłączenia mieszkania do prądu należy wybrać dostawcę i wysłać wniosek z prośbą o dołączenie do sieci. Do wniosku należy załączyć potwierdzenie, że jesteś właścicielem mieszkania (często wystarczy też podpisany protokół zdawczo-odbiorczy) oraz kartę (często wystarczy też podpisany protokół zdawczo-odbiorczy) oraz kartę.

PGE przepisanie umowy na nowego właściciela

W Polskiej Grupie Elektrycznej przepisanie umowy na nowego właściciela jest stosunkowo prostym procesem, który wymaga wizyty w biurze obsługi, albo przesłania dokumentacji pocztą. Można tego dokonać również za pośrednictwem wniosku online przy podpisaniu go podpisem kwalifikowanym bądź profilem zaufanym. Oczywiście wniosek powinien zawierać wspomniane wcześniej dokumenty, tj. protokół zdawczo odbiorczy, akt własności nieruchomości i dowód tożsamości. Tu trzeba pamiętać, że chcąc dopełnić formalności, musimy przy odbiorze lokalu spisać z deweloperem liczniki i odnotować ich stan w protokole. Po rozpatrzeniu wniosku zwykle po kilku dniach możemy spodziewać się, że PGE zacznie dostarczać nam prąd. Z kolei przy mieszkaniu z drugiej ręki, przepisze umowę ze sprzedawcy na osobę kupującą i zacznie naliczać opłaty za prąd na nowego nabywcę. W sytuacji, gdy osoba, która zawierała umowę z PGE zmarła, to nowy właściciel musi jeszcze przedstawić akt jej zgonu.

O czym należy pamiętać, udając się do zakładu energetycznego?

Protokół odbioru lokalu m.in. zawiera adres i określenie położenia lokalu w danej inwestycji, datę jego przejęcia, dane nabywcy i wskazania licznika prądu na dzień przejęcia lokalu. Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania lokalem może być umowa przenosząca własność lokalu, a jeśli do niego jeszcze nie doszło, umowa deweloperska. Zwykle w dniu przejęcia lokalu nabywca formalnie nie jest jeszcze jego właścicielem, a na podpisanie umowy sprzedaży lokalu trzeba czekać od kilku do kilkunastu dni. Dlatego w dniu wizyty w zakładzie energetycznym nie należy zapomnieć o umowie deweloperskiej.  

Co zabrać ze sobą do dostawcy energii?

Kiedy starać się o podłączenie prądu do mieszkania?

Odradzamy jednak pośpiech w staraniach o podłączenie prądu w lokalu w wypadku, gdy do protokołu odbioru mieszkania wpisaliśmy usterki, które wymagają kilkakrotnych wizyt ekipy dewelopera. Jeśli będą one utrudniać nasze prace wykończeniowe, warto zaczekać z przejęciem lokalu i podpisaniem umowy z dostawcą energii elektrycznej. Jeśli przy odbiorze końcowym lokalu będzie obecny specjalista z naszej firmy, nie tylko wskaże, które usterki w lokalu są istotne i ich usuwanie będzie dla nas uciążliwe, ale także doradzi, czy warto przejmować klucze do lokalu. Pamiętaj, że zgodnie z Ustawą Deweloperską, deweloper musi naprawić wszystkie usterki do 30 dni od spisania protokołu, więc nie jest to długi czas oczekiwania. Nie zapomnij także, aby po raz kolejny spisać w protokole odbioru (tym podpisywanym po usunięciu wad), wartości wskazywanych przez liczniki (jeśli były zamontowane), abyś nie musiał płacić za media wykorzystane przez dewelopera.

Podłączenie prądu bez aktu własności — czy możliwe?

Tak, co do zasady jest to możliwe. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku. Najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest przedstawienie tytułu prawnego do zajmowania danego lokalu.

Ma to na celu z jednej strony zapewnienie użytkownikowi danej nieruchomości dostępu do podstawowych mediów.

Z drugiej zaś strony w ten sposób są zabezpieczone interesy właściciela danej nieruchomości. W przeciwnym wypadku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dostawca energii elektrycznej, może, ale nie musi z nami podpisać umowę dostawy energii. Jest to uregulowane między innymi artykule 7 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.

Co do zasady, jeżeli nie posiadamy tytułu prawnego do zajmowania danej nieruchomości, ale mimo wszystko z niej korzystamy, są tak naprawdę dwa rozwiązania tego problemu. Pierwszy z nich polega na złożeniu stosownego pisma do dostawcy energii elektrycznej.

W piśmie tym należy uargumentować między innymi to, że energia elektryczna jest nam potrzebna do zapewnienia podstawowych potrzeb życiowych. Drugą opcją, jeżeli nie posiadamy żadnego tytułu prawnego do nieruchomości, jest założenie licznika przedpłatowego.

Rozwiązanie to jest stosowane między innymi w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia ze sprawami spadkowymi, czy też, gdy właściciel nieruchomości próbuje pozbyć się lokatora poprzez odcięcie dostępu do mediów. Jeżeli chodzi o wspomniane wcześniej pozostałe tytuły prawne, to należą do nich między innymi:

 • Prawo do zamieszkiwania w mieszkaniu spółdzielczym. Nie należy go jednak mylić ze spółdzielczym prawem własnościowym. W takim przypadku powinniśmy posiadać akt własności spółdzielczego mieszkania własnościowego.
 • Podpisana umowa najmu mieszkania. Warto przy tym zwrócić uwagę, że nie ma tu znaczenia czy jest to najem długoterminowy, czy też tak zwany najem okazjonalny.
 • Przedstawienie prawa do lokalu komunalnego lub socjalnego.
 • Przedstawienie prawa do mieszkania służbowego, na przykład najmowanego od Agencji Mienia Wojskowego.

Co do zasady, przyjmuje się, że o przyłączenie do sieci elektrycznej w pierwszej kolejności powinien wnioskować właściciel lub zarządca nieruchomości. Dopiero gdy osoby te lub instytucje nie wywiążą się z obowiązku podłączenia sieci elektrycznej, warto samodzielnie zgłosić się do dostawcy energii. W tym celu będziemy potrzebować stosowny dokument potwierdzający prawo do zajmowania lokalu. Może być nim umowa najmu, czy też dokument potwierdzający przydzielenie nam lokalu socjalnego.

Ile się czeka na podłączenie prądu do mieszkania?

W tej kwestii wiele zależy od dwóch czynników, a mianowicie formalności prawnych, oraz kwestii technicznych. 

W tym pierwszym przypadku w pierwszej kolejności, jak już wspomnieliśmy, powinniśmy wybrać dostawcę oraz dystrybutora.

Następnie należy skompletować wszystkie wymagane dokumenty. Ich brak może skutkować między innymi odmową podpisania umowy lub też koniecznością dostarczenia ich w późniejszym terminie. To z kolei opóźnia nasze przyłączenie do sieci energetycznej.

Załóżmy jednak, że wszystko idzie płynnie, i nie ma żadnych problemów natury prawno-formalnej. Wówczas cała procedura podpisania umowy dostawy energii elektrycznej nie powinna trwać dłużej niż kilka dni. Może się jednak ona wydłużyć w przypadku gdy budynek, w którym mieszkamy, korzysta z alternatywnych źródeł energii.

Wówczas należy podpisać dodatkową umowę dotyczącą sprzedaży nadwyżki energii elektrycznej do sieci. Do niej również należy dołączyć stosowne dokumenty, takie jak pozwolenie na dodatkowe źródła energii. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, na uzupełnienie braków formalnych mamy 30 dni.

W wielu przypadkach dokumentację tą ma właściciel/zarządca/deweloper. Pozyskanie jej może wydłużyć czas przyłączenia do sieci energetycznej.

Jeżeli natomiast chodzi o kwestie techniczne, to w przypadku gdy chodzi o samo podłączenie prądu do mieszkania, czyli założenie liczników to trwa ono do 14 dni, licząc od momentu podpisania umowy.

Zazwyczaj jest to jednak dużo krótszy czas i wynosi on często od 4 do 5 dni. W tej kwestii wiele zależy od tego, czy monter ma w danym momencie wolne terminy.

Sprawa natomiast komplikuje się w sytuacji, gdy blok mieszkalny w ogóle nie ma przyłącza do sieci energetycznej. Wówczas proces jego podłączenia do sieci niskiego napięcia może wynieść od kilku, do nawet kilkunastu miesięcy. Jest to między innymi uwarunkowane stopniem zurbanizowania okolicy, czy też koniecznością rozbudowy istniejącej sieci energetycznej.

Jest to ważne, ponieważ dopóki blok, jako budynek nie będzie mieć stosownego przyłącza, nie będzie możliwe założenie liczników w poszczególnych mieszkaniach. Biorąc pod uwagę te oraz inne czynniki można więc śmiało stwierdzić, że podłączenie mieszkań do sieci energetycznej może trwać od kilkunastu dni (w wariancie optymistycznym) do nawet kilkunastu miesięcy. Warto więc przed podpisaniem odbioru mieszkania, dokładnie sprawdzić instalację elektryczną, wraz z możliwością przyłączenia jej do sieci.

Karol, główny inżynier Pewny Lokal

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy w odbiorze technicznym?

Rezerwuj online
Karol, główny inżynier Pewny Lokal

Poznaj Pewny Lokal

 1. Jesteśmy jedyną w Polsce firmą kompleksowo pomagającą w bezpiecznym zakupie mieszkania zarówno od dewelopera, jak i na rynku wtórnym.
 2. Pomogliśmy ponad 30 000 klientów w odbiorze mieszkania od dewelopera.
 3. Poza odbiorami pomagamy również w analizie umów od dewelopera oraz przeprowadzamy kompleksowe audyty techniczne i prawne na rynku wtórnym.
 4. Wreszcie pomagamy też w innych kwestiach, m.in. audycie działki, badaniu termowizyjnym lub przy sprawdzeniu ekipy wykończeniowej.
 5. Termin odbioru, analizy prawnej lub innej usługi możesz wygodnie zarezerwować online tutaj.

Odbiory techniczne mieszkań i domów wykonujemy w całej Polsce:

a także innych miastach.

Jakie są dopuszczalne odchyłki dewelopera?

Zobacz film o dopuszczalnych odchyłkach dewelopera podczas odbioru mieszkania.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Stolarka okienna przy odbiorze mieszkania.

Zobacz, na czym powinno polegać sprawdzenie stolarki okiennej podczas odbioru mieszkania.


Czy nasz artykuł pomógł Ci w Twoim problemie? Podziel się zdobytą wiedzą ze znajomymi!

Oceń artykuł:

 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
 • grade
Kupno mieszkania a lokatorzy
Średnia 5/5 na podstawie 899 opinii.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy w odbiorze technicznym?

Rezerwuj online

Odbierz mieszkanie z Pewny Lokal:

Ogólnopolska skala

Ogólnopolska skala

Działamy na terenie całej Polski.

Dyspozycyjność

Dyspozycyjność

Możemy wykonać odbiór mieszkania w dowolnym terminie.

Sieć fachowców

Sieć fachowców

Audyty wykonują przeszkoleni inżynierowie i inspektorzy.

Jednolity format usług

Jednolity format usług

Ustandaryzowane odbiory mieszkań według sprawdzonego schematu.

Zgromadzona wiedza

Zgromadzona wiedza

Doświadczenie z setek audytów technicznych i prawnych w jednym miejscu.

Dowiedz się, jak bezpiecznie odebrać mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym

Poradniki

Zachęcamy do pobrania darmowych poradników przygotowanych przez naszych prawników i inżynierów.

Jak kupić nieruchomość od dewelopera?
zdjęcie poradnika
Podaj telefon, na który wyślemy link
Poradnik odbioru technicznego od dewelopera
zdjęcie poradnika
Podaj telefon, na który wyślemy link
Kary umowne w umowach nieruchomościowych
zdjęcie poradnika
Podaj telefon, na który wyślemy link
Rękojmia
nieruchomości
zdjęcie poradnika
Podaj telefon, na który wyślemy link
Cesja i inne formy flipowania nieruchomości
zdjęcie poradnika
Podaj telefon, na który wyślemy link
Poradnik dla nabywców na rynku wtórnym
zdjęcie poradnika
Podaj telefon, na który wyślemy link
Badanie
termowizyjne
zdjęcie poradnika
Podaj telefon, na który wyślemy link
Sprawdzenie prac wykończeniowych
zdjęcie poradnika
Podaj telefon, na który wyślemy link
Umowa deweloperska - na co zwracać uwagę?
zdjęcie poradnika
Podaj telefon, na który wyślemy link
Audyt
działki
zdjęcie poradnika
Podaj telefon, na który wyślemy link
Poradnik
poodbiorowy
zdjęcie poradnika
Podaj telefon, na który wyślemy link
Operat
szacunkowy
zdjęcie poradnika
Podaj telefon, na który wyślemy link
Poradnik
o metrażu
zdjęcie poradnika
Podaj telefon, na który wyślemy link

Zobacz, na czym polega przykładowy odbiór mieszkania z naszym ekspertem.

Obejrzyj film pokazujący, na jakie elementy warto zwrócić uwagę przy odbiorze mieszkania.

Jak sprawdzić nieruchomość?

Audyt nieruchomości to nie tylko równe posadzki i bezpieczne instalacje.

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka