Zarezerwuj odbiór lub napisz do nas

Odbiór techniczny mieszkania a odbiór kluczy

Wielu naszych klientów nie ma świadomości, że moment odbioru technicznego mieszkania nie zawsze musi się pokrywać z odbiorem kluczy.

Odbiór techniczny to nie to samo co przekazanie kluczy!

Często nasi klienci korzystający z usługi odbioru technicznego nie zdają sobie sprawy, że odbiór techniczny mieszkania nie jest tym samym co przekazanie, czy odbiór kluczy. Odbiór techniczny to sprawdzenie przez nabywcę mieszkania, czy deweloper wykonał lokal/dom zgodnie z umową deweloperską. Z odbioru obowiązkowo spisuje się protokół, w którym nabywca zgłasza wady, usterki, niezgodności z projektem i standardem wykończenia.

Przekazanie kluczy to z kolei moment, kiedy przechodzi na nas "posiadanie" mieszkania. Przekazanie kluczy to więc to samo, co "wydanie mieszkania". W momencie przekazania mieszkania, przechodzą na nas wszystkie "ciężary i koszty" związane z mieszkaniem (np. opłaty za media, obowiązek czynszu). Od momentu przekazania mieszkania: (1) deweloper nie ma prawa wejść do mieszkania; (2) spisuje się stan liczników (nabywca zaczyna ponosić opłaty za media) (3) nabywca ponosi ryzyko uszkodzenia lokalu. Warto też pamiętać, że umowy deweloperskie mogą posługiwać się synonimami na określenie wydania mieszkania: np. “wydanie kluczy”, “przejście opłat za media”, “przeniesienie posiadania” itp.

Czy moment odbioru mieszkania pokrywa się z przekazaniem kluczy?

To, czy moment wydania mieszkania/przekazania kluczy pokrywa się z odbiorem mieszkania zależy od postanowień umowy deweloperskiej. Warto jednak pamiętać, że jeżeli umowa milczy na powyższy temat, to przekazanie kluczy/wydanie mieszkania następuje w momencie umowy przenoszącej własność, a więc już po odbiorze mieszkania. Często jednak umowy deweloperskie stanowią, że moment odbioru pokrywa się z momentem przekazania mieszkania.

Czy można odmówić przyjęcia kluczy od dewelopera po odbiorze mieszkania?

W teorii nie: jeżeli umowa deweloperska mówi o tym, że przekazanie mieszkania następuje po odbiorze technicznym deweloper ma prawo domagać się od nas przyjęcia kluczy (zawsze, jeżeli deweloper nie naprawi usterek w terminie, można odstąpić od umowy: deweloperskiej lub przenoszącej własność, jeżeli zdążymy podpisać tę drugą).

Odbiór kluczy a usterki mieszkania w czasie odbioru technicznego

W wypadku przekazania kluczy przy “usterkowym” odbiorze musimy mieć tylko świadomość, że powinniśmy umożliwić deweloperowi “wejście” do mieszkania w celu naprawienia usterek jeżeli umowa mówi o przekazaniu kluczy w dniu odbioru, a deweloper naciska, że klucze zostaną przekazane dopiero po naprawie usterek, ryzykujemy tym, że w okresie między odbiorem a przekazaniem kluczy to my ponosimy ryzyko zniszczeń w mieszkaniu oraz odpowiedzialność za opłacenie mediów. W powyższej sytuacji należy dopilnować, żeby na protokole deweloper podpisał się pod wzmianką, że godzi się na “późniejsze” przekazanie kluczy).

Jeżeli chcesz zamówić usługę odbioru technicznego mieszkania, skontaktuj się z nami (797 014 014).

Jak sprawdzić mieszkanie?

Czego dowiesz się dzięki raportowi Pewny Lokal?

Kliknij na ikonę pewny lokal czarny domek
żeby dowiedzieć się
więcej o usłudze!

strzałka